Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Pokrywanie z dotacji wydatków na szkolny monitoring

Pokrywanie z dotacji wydatków na szkolny monitoring

Wydatki na monitoring placówki mieszczą się w kręgu wymienionych, jako przeznaczone na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Podstawowym celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno prowadzącym zajęcia, jak i samym wychowankom czy podopiecznym.

Przygotowanie do zamknięcia 2020 roku. Przeksięgowania. Uzgodnienie sald

Przygotowanie do zamknięcia 2020 roku. Przeksięgowania. Uzgodnienie sald

Zakończenie roku budżetowego jest procesem bardzo czasochłonnym. W jednostkach budżetowych to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego trzeba się starannie przygotować. Kierownik jednostki już kilka miesięcy przed zakończeniem roku powinien zaplanować związane z tym czynności, których realizacja zapewni poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Sprawdź, o jakie zadania chodzi.

Zajęcia dodatkowe ze środków rady rodziców

Pytanie: Czy rada rodziców może finansować zajęcia dodatkowe w ramach wspierania podstawy programowej dla wszystkich dzieci?

Jak wydatkować środki z dotacji – 9 pytań i odpowiedzi

Jak wydatkować środki z dotacji – 9 pytań i odpowiedzi

Jednym z najczęściej występujących problemów w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych nie samorządowych oraz niepublicznych jest kwestia, czy dany wydatek można sfinansować z dotacji. Niestety przepisy są w tym zakresie bardzo niejasne stąd wiele wątpliwości i odmiennych interpretacji. Przedstawiamy 9 pytań i odpowiedzi ekspertów Portalu oświatowego na temat wydatkowania środków z dotacji.

Wyposażenie stołówki z dotacji

Pytanie: Szkoła niepubliczna prowadzi stołówkę. Czy możliwy jest zakup wyposażenia do kuchni (np. krajalnicy, termosów do przewożenia posiłków) z dotacji oświatowej?

Jak wyliczyć koszt przewozu dziecka dla niepracującego rodzica

Pytanie: Jak wyliczyć koszty do zwrotu za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły (przedszkola) w przypadku rodzica, który jest osobą niepracującą?

Wsparcie finansowe z OP dla rady rodziców

Pytanie: Rada rodziców zwróciła się z prośbą do organu prowadzącego o wsparcie finansowe na uczczenie jubileuszu 75-lecia szkoły. Wsparcie to miałoby polegać na przelaniu środków finansowych na konto bankowe rady rodziców. Czy organ prowadzący może dokonać przelewu?

674097afed06b8c7805ff14f8eddbf8d14c4af40-xlarge

Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla przedszkola gminnego

Środki zewnętrzne na działalność przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest gmina, pozyskuje organ prowadzący przedszkole, czyli gmina.

99158ae82bd7238a4b14efda908364a7894ab542-xlarge

Wyłączenie spod egzekucji dotacji celowej na niepubliczny żłobek i przedszkole

Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w niepublicznym przedszkolu i żłobku jest wyłączona spod egzekucji, chyba że wierzytelność powstała w związku z realizacją celu, na jaki została przekazana.

e436a5917a6ab70954a8504496a6a9a1f1e8b2b8-xlarge (1)

Zakup sprzętu dla przedszkola specjalnego z dotacji

Przedszkole specjalne nie może sfinansować z dotacji zakupu komory hiperbarycznej, jeżeli jej wartość przekracza 10 tys. złotych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel