Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

dotacje na dzieci niepełnosprawne 2019

Po 1 stycznia zdrowe dzieci nie powinny korzystać z pomocy i materiałów zakupionych z dotacji na dzieci niepełnosprawne

Od nowego roku 2019 cała kwota dotacji przekazanej na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zawartych w nim zaleceń. Czy to oznacza, że dzieci zdrowe nie powinny korzystać ze sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych z dotacji na dzieci niepełnosprawne?

Rozliczanie kształcenia specjalnego w przedszkolu

Pytanie: Mam pytanie odnośnie nowych przepisów rozliczania kształcenia specjalnego w przedszkolu – czy zmieniły się kwoty dotacji od stycznia 2019 r. i gdzie podane są szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozliczania tych dotacji?

Czy można dokonać korekty liczby dzieci wykazywanych do dotacji

Pytanie: Czy jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole mam prawo zgłosić do organu dotującego korektę liczby dzieci wykazywanych do dotacji w poprzednich miesiącach? W styczniu zgłoszono 13 dzieci, w korekcie wykazano 16, i tak każdy kolejny miesiąc. Korekta jest związana z tym, że nie była wypłacana dotacja na dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Czy jest obowiązek zwrotu za godziny, w których dziecko było nieobecne w przedszkolu

Pytanie: Dziecko 4-letnie jest zapisane do przedszkola w godzinach od 7.00 - 16.00. Darmowe pobyt w przedszkolu wyznaczono na godziny od 8.00 do 13.00. Dziecko przychodzi raz o godzinie 8.00, innym razem jest obecne w przedszkolu od 7.00, raz jest odbierane o 13.00, a innym razem o 16.00. Czy w związku z powyższym za godziny, kiedy dziecko było w przedszkolu, ale było odebrane wcześniej lub przyprowadzone później należy się zwrot, pomimo iż dziecko było obecne w przedszkolu? Czy dokonujemy zwrotów tylko wtedy, kiedy dziecko jest nieobecne przez cały dzień w przedszkolu?

Zwiększenie liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym – co z dotacją

Pytanie: Otrzymałam opinię sanitarną, w oparciu o którą mogę zwiększyć liczbę dzieci w przedszkolu niepublicznym. Dotyczy dzieci przebywających w systemie 2-zmianowym. Czy JST może odmówić zwiększenia liczby dzieci? Czy korektę liczby dzieci można składać do końca grudnia?

Czy jest możliwy zwrot kosztów dowożenia 3-latka do przedszkola specjalnego

Pytanie: Rodzic złożył wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego. Dziecko w wieku 3 lat, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją. Czy gmina posiada obowiązek zwrotu kosztów dowożenia?

dotacja na uczniów niepełnosprawnych 2019

Zmiany w rozliczaniu dotacji na dzieci i uczniów niepełnosprawnych od 1 stycznia 2019

Nowe, restrykcyjne zasady wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymywanej na dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Przepisy nałożą obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków poniesionych przez placówki niesamorządowe niebędące placówkami specjalnymi. Przedstawiamy szczegóły zmian.

Czy organ dotujący może przeprowadzić audyt wykorzystania dotacji w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Audyt odnośnie dotacji w przedszkolu niepublicznym – czy jednostka samorządu terytorialnego może go przeprowadzić? Jeśli tak, to co będzie sprawdzane na takim audycie?

Zakup czasopism pedagogicznych dla nauczycieli przedszkola – czy można sfinansować z dotacji

Pytanie: Czy z dotacji na szkolenia dla nauczycieli można finansować zakup czasopism pedagogicznych?

Jakie kursy i szkolenia dla nauczycieli przedszkola można finansować z dotacji gminnej

Pytanie: Czy z dotacji można finansować szkolenia dla nauczycieli z zagadnień plastycznych, animacyjnych skierowanych dla nauczycieli przedszkola w celu podnoszenia kwalifikacji? Czy są jakieś kryteria, które dany kurs musi spełnić, aby można było go sfinansować z dotacji? Czy studia podyplomowe też mogą być finansowane?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel