Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Czy można pobierać czesne za okres nieobecności dziecka

Pytanie: Dyrektor przedszkola niepublicznego zawiera umowy z rodzicami na kolejny rok szkolny. Cześć dzieci nie uczęszcza jednak do przedszkola w miesiącach letnich. Czy dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu (także spowodowana chorobą) jest podstawą do obniżenia wysokości opłaty stałej (czesnego)? Przedszkole jest gotowe do świadczenia usług.

Czy szkoła samorządowa musi płacić opłatę skarbową

Pytanie: Czy szkoła samorządowa musi uiszczać opłatę skarbową od pełnomocnictwa?

Środki z grantu – na jakie konto powinny trafić

Pytanie: Szkoła ma możliwość uzyskania grantu, z którego pozyska pieniądze na podstawie umowy darowizny. Czy pieniądze, które będą darowizną, powinny wpłynąć na konto organu prowadzącego, główne konto szkoły, czy na wyodrębnione konto przy szkole?

7917b923769a830beadb6ef3d2c7c430217e63ce-large

Sprawdź, w jaki sposób prowadzić księgę inwentarzową

Pytanie: Jak prowadzić księgę inwentarzową – salami czy działami?

Połączenie szkoły i przedszkola w zespół – czy należy zamknąć księgi rachunkowe

Pytanie: Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

Zasady odliczania opłat za nieobecność dziecka w przedszkolu

Pytanie: Jak w odniesieniu do zmiany charakteru opłat za przedszkole i za wyżywienie w przedszkolu na publicznoprawny, ma się kwestia odliczeń za nieobecność dziecka? Opłaty zgodnie z przepisami są pobierane za korzystanie z posiłków, a podczas nieobecności dziecko z nich nie korzysta. Czy opłaty powinny być pobierane z dołu czy z góry? Czy dopuszczalne jest, aby przedszkole ustaliło sobie zasadę, że za pierwszy dzień nieobecności dziecka pobiera opłatę za wyżywienie (nieistotne czy nieobecność jest zgłoszona czy nie)? Czy możliwe jest ustalenie, że za ostatni miesiąc przedszkola przed wakacjami nie są dokonywane żadne odliczenia?

Klasyfikacja budżetowa – czy przewiduje osobny rozdział na wczesne wspomaganie rozwoju

Pytanie: Czy dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej finansowane będzie z rozdziału 80103 czy 80149?

Logopedia w przedszkolu niepublicznym – czy obowiązkowa

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym w grupie dzieci 6-latków obowiązkowo prowadzi się zajęcia logopedyczne?

Koszty kursu dla nauczycieli – czy można pokryć z dotacji

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym z pieniędzy przeznaczonych na kształcenie specjalne można pokryć koszty kursu dla nauczycieli z zakresu specjalistycznych zajęć terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych?

Czy możliwe jest przyjęcie do przedszkola dziecka, które nie jest zameldowane w gminie

Pytanie: Publiczne przedszkole niesamorządowe prowadzi rekrutację. Kryteria przewidują, że rekrutacja jest prowadzona dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Czy możliwe jest przyjęcie dziecka, które nie jest zameldowane w gminie, a rodzice w oświadczeniu podają zamieszkanie w gminie? Czy oświadczenie jest wystarczającym dokumentem, żeby wykazywać we wniosku o dotację w urzędzie, że dziecko jest mieszkańcem danej gminy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel