Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

rozliczanie dotacji w przedszkolu 2019

Rozliczanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi od 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenie obowiązku odrębnego rozliczania dotacji otrzymywanej na dzieci niepełnosprawne oznacza konieczność zmiany sposobu rozliczania wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno z dziećmi posiadającymi orzeczenie, jak i dziećmi zdrowymi. Dowiedz się, jakie zasady stosować.

dotacje na dzieci niepełnosprawne 2019

Po 1 stycznia zdrowe dzieci nie powinny korzystać z pomocy i materiałów zakupionych z dotacji na dzieci niepełnosprawne

Od nowego roku 2019 cała kwota dotacji przekazanej na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zawartych w nim zaleceń. Czy to oznacza, że dzieci zdrowe nie powinny korzystać ze sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych z dotacji na dzieci niepełnosprawne?

Rozliczanie kształcenia specjalnego w przedszkolu

Pytanie: Mam pytanie odnośnie nowych przepisów rozliczania kształcenia specjalnego w przedszkolu – czy zmieniły się kwoty dotacji od stycznia 2019 r. i gdzie podane są szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozliczania tych dotacji?

Czy można dokonać korekty liczby dzieci wykazywanych do dotacji

Pytanie: Czy jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole mam prawo zgłosić do organu dotującego korektę liczby dzieci wykazywanych do dotacji w poprzednich miesiącach? W styczniu zgłoszono 13 dzieci, w korekcie wykazano 16, i tak każdy kolejny miesiąc. Korekta jest związana z tym, że nie była wypłacana dotacja na dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Czy jest obowiązek zwrotu za godziny, w których dziecko było nieobecne w przedszkolu

Pytanie: Dziecko 4-letnie jest zapisane do przedszkola w godzinach od 7.00 - 16.00. Darmowe pobyt w przedszkolu wyznaczono na godziny od 8.00 do 13.00. Dziecko przychodzi raz o godzinie 8.00, innym razem jest obecne w przedszkolu od 7.00, raz jest odbierane o 13.00, a innym razem o 16.00. Czy w związku z powyższym za godziny, kiedy dziecko było w przedszkolu, ale było odebrane wcześniej lub przyprowadzone później należy się zwrot, pomimo iż dziecko było obecne w przedszkolu? Czy dokonujemy zwrotów tylko wtedy, kiedy dziecko jest nieobecne przez cały dzień w przedszkolu?

Zwiększenie liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym – co z dotacją

Pytanie: Otrzymałam opinię sanitarną, w oparciu o którą mogę zwiększyć liczbę dzieci w przedszkolu niepublicznym. Dotyczy dzieci przebywających w systemie 2-zmianowym. Czy JST może odmówić zwiększenia liczby dzieci? Czy korektę liczby dzieci można składać do końca grudnia?

Czy jest możliwy zwrot kosztów dowożenia 3-latka do przedszkola specjalnego

Pytanie: Rodzic złożył wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego. Dziecko w wieku 3 lat, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją. Czy gmina posiada obowiązek zwrotu kosztów dowożenia?

dotacja na uczniów niepełnosprawnych 2019

Zmiany w rozliczaniu dotacji na dzieci i uczniów niepełnosprawnych od 1 stycznia 2019

Nowe, restrykcyjne zasady wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymywanej na dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Przepisy nałożą obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków poniesionych przez placówki niesamorządowe niebędące placówkami specjalnymi. Przedstawiamy szczegóły zmian.

Czy organ dotujący może przeprowadzić audyt wykorzystania dotacji w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Audyt odnośnie dotacji w przedszkolu niepublicznym – czy jednostka samorządu terytorialnego może go przeprowadzić? Jeśli tak, to co będzie sprawdzane na takim audycie?

Zakup czasopism pedagogicznych dla nauczycieli przedszkola – czy można sfinansować z dotacji

Pytanie: Czy z dotacji na szkolenia dla nauczycieli można finansować zakup czasopism pedagogicznych?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel