Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Umowy rodziców z przedszkolem – na jaki okres zawierać

Pytanie: Czy dopuszczalne jest podpisywanie umów o świadczenie usług przedszkolnych z rodzicami na okres od pierwszego września do końca sierpnia w przypadku publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną? Przedszkole w okresie wakacyjnym ma 3 tygodnie przerwy (decyzja organu prowadzącego).

Umowy z rodzicami w przedszkolach publicznych – czy coś się zmieni od września 2018 r.

Pytanie: Czy jako publiczne przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną, od września 2018 r. podpisujemy z rodzicami umowę o świadczenie usług? Czy coś się w tej kwestii zmieniło w stosunku do roku ubiegłego?

Stosowanie przepisów dotyczących finansowania w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Pytanie dotyczy ustaw i rozporządzeń dotyczących przedszkola niepublicznego na prawach publicznego. W jakim zakresie placówka jest publiczna, a w jakim niepubliczna – m.in. pod względem finansowania?

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola – czy również w czasie wakacji

Pytanie: Od września do końca czerwca 2018 r. zawarta jest umowa z rodzicem dziecka niepełnosprawnego (przedszkolak) na zwrot kosztów dowozu do specjalnego przedszkola. Rodzice złożyli podanie o wydłużenie terminu również o lipiec i sierpień. Czy gmina powinna przychylić się do prośby rodziców?

Finansowanie szkoleń dla pracowników przedszkola niepublicznego z dotacji – czy możliwe

Pytanie: Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole specjalne, nie prowadząc przy tym działalności odpłatnej, na które otrzymuje dotacje oświatowe. Czy z dotacji można sfinansować szkolenie z zakresu rozliczania dotacji oświatowych dla głównej księgowej i dyrektora przedszkola?

Dotacja na dzieci w czasie przerwy wakacyjnej

Pytanie: Czy dotacje na dziecko w placówce wypłacane są przez cały rok kalendarzowy, tzn. również w czasie przerwy wakacyjnej? Zgodnie ze statutem w naszej placówce na urlopy i remonty przeznaczony jest cały lipiec, nie ma wówczas zajęć.

Czy trzeba określić termin opłat za przedszkole

Pytanie: W związku ze zmianą charakteru opłat za przedszkole – z cywilnoprawnych na publicznoprawne: kto (burmistrz, rada miasta, kierownik jednostki) i w jakim akcie prawnym (zarządzenie, uchwała, umowa) określa termin zapłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu?

Nieterminowe płacenie za przedszkole – co z odsetkami

Pytanie: Czy za nieterminowe płacenie za przedszkole godziny i wyżywienie dyrektor powinien pobierać odsetki, jeśli tak to jaka jest podstawa prawna? Czy informacja o odsetkach powinna być przekazana pisemnie w umowie na wyżywienie dla rodzica?

Odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu

Pytanie: Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat odpłatności za przedszkole – czy od 1 września 2018 należy wykonywać odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu: za wyżywienie i czesne, czy tylko wyżywienie?

Audyt w placówce niepublicznej dotyczący kontroli wydatkowania dotacji

Pytanie: Czy JST może zlecić audyt firmie zewnętrznej, która przeprowadzi w placówce niepublicznej kontrolę z wydatkowania dotacji z budżetu gminy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel