Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse w przedszkolu

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytana, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, jak zmieniają się przepisy. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Dotacja na dziecko z innej gminy – jaki jest sposób rozliczeń między jednostkami

Pytanie: Dziecko mieszka na terenie innej gminy, ale ponieważ w przedszkolu niepublicznym, które przystąpiło do konkursu na wychowanie przedszkolne, w gminie dotującej pozostały wolne miejsca, to dziecko to zostało przyjęte. Organ prowadzący otrzymuje na to dziecko dotację wynoszącą 100% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym gminy dotującej – zgodnie z uchwałą (regulamin konkursu). Czy gmina dotująca może wystąpić do gminy, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej działającego na zasadach przedszkola publicznego po konkursie, o wypłacenie dotacji w wysokości 100%?

Wynagrodzenie pokrywane z dotacji w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Prowadzę niepubliczne przedszkole i jestem dyrektorem. Pracuje w nim również mój mąż jako współpracownik i zastępca dyrektora. Czy mojemu mężowi należy się wynagrodzenie, które mogę pokryć z dotacji? Który przepis to reguluje?

Czy gmina może potrącić dotację za dziecko spoza gminy

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko spoza gminy. Pracownik JST zwrócił się z prośbą o dostarczenie oświadczenia rodzica dziecka, w którym wskazany zostanie adres zamieszkania dziecka (jest inny niż zameldowania). Czy gmina ma prawo potrącić dotację za to dziecko, w momencie kiedy nie dostarczę ww. oświadczenia. Kontakt z matką dziecka jest utrudniony. Nie mam możliwości pozyskania takiego dokumentu. Czy zamiast tego można przedstawić wniosek do przedszkola wypełniony przez mamę?

Nowa uchwała od 1 stycznia 2018 dotycząca dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych

Pytanie: Czy rada gminy musi podjąć nową uchwałę dotyczącą dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych ze względu na zmianę od 1 stycznia 2018 r. brzmienia art. 60 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3?

Plan finansowy – czy obowiązuje w przedszkolu

Pytanie: Czy w przedszkolu publicznym, w którym organem prowadzącym jest osoba fizyczna, obowiązuje plan finansowy?

Czy potrzebny jest bilans otwarcia, gdy przedszkole przejmuje nowy dyrektor

Pytanie: Od 1 września pełnię funkcję dyrektora przedszkola publicznego - samorządowego. Czy mogę przeprowadzić i na jakich szczegółowych zasadach bilans otwarcia, przejęcia placówki?

Na jaki okres zawierać umowy z rodzicami dotyczące opłat za wyżywienie

Pytanie: Czy umowa zawierana z rodzicami na korzystanie usług z przedszkola, gdzie rodzice ponoszą opłaty jedynie za wyżywienie, musi być zawarta na okres roku czy do czasu zakończenia uczęszczania dziecka do przedszkola?

Opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Przedszkole niepubliczne zostało wybrane w konkursie przeprowadzonym przez gminę na zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego. Czy w takim przedszkolu za każde dziecko rodzice będą płacić 1 zł za godzinę pobytu ponad podstawę programową, niezależnie od tego czy są to dzieci, którym wójt wskazał miejsce w tym przedszkolu, czy też rodzice sami zapisali tam dziecko? Czy opłatę za wyżywienie przedszkole ustala samodzielnie? Czy takie przedszkole niepubliczne otrzyma dotację w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji na każde dziecko?

Dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu niepublicznym – czy można pobierać dotację

Pytanie: Czy za dziecko z miesięczną nieobecnością w przedszkolu niepublicznym, można pobierać dotację w danym miesiącu?

Jak naliczać opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu

Pytanie: Rodzic w umowie o świadczenie usług przedszkolnych zadeklarował czas przebywania dziecka od 8.00 do 17.00. Zabiera dziecko w różnych godzinach. Czy opłata za każdą godzinę po realizacji podstawy programowej powinna być pobierana zgodnie z umową, czy też naliczana za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel