Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Jak rozwiązać problem kolizji obowiązków służbowych po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 9 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze. Ponadto zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin w gimnazjum jako kierownik obiektów sportowych (stanowisko niepedagogiczne). Czy po włączeniu wspomnianego gimnazjum do szkoły podstawowej można utrzymać zatrudnienie nauczyciela w dotychczasowym kształcie?
Odpowiedź: Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pedagogicznym w szkole podstawowej i niepedagogicznym w gimnazjum można utrzymać dwa odrębne stosunki pracy. Jednocześnie trzeba rozważyć, czy nie dojdzie do kolizji obowiązków służbowych i jak jej zaradzić.
Dyrektor powinien dążyć do zatrudnienia na podstawie jednego stosunku pracy …

Zagadnienie zawierania więcej niż jednej umowy o pracę jednocześnie pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem nie zostało rozstrzygnięte na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże Sąd Najwyższy sformułował stanowisko, zgodnie z którym zasadą powinno być zatrudnienie pracownika na podstawie jednej umowy o pracę (stosunku pracy) jednocześnie. Wynika to z samej konstrukcji stosunku pracy oraz z potrzeby ochrony interesów pracownika. Zawarcie umowy o pracę mogłoby stanowić obejście przepisów o czasie pracy, w szczególności norm czasu pracy, limitu minimalnego wypoczynku i pracy w godzinach ponadwymiarowych. Tym samym dyrektor szkoły powinien przyjmować za regułę zatrudnienie nauczyciela na podstawie jednego stosunku pracy.

… chyba że pracownik realizuje odmienne rodzajowo obowiązki służbowe

Od reguły jednego stosunku pracy w orzecznictwie przewidziano istotny wyjątek. Sąd Najwyższy stwierdził, iż z pracownikiem można zawrzeć odrębną umowę o pracę, jeżeli przedmiotem drugiej umowy ma być praca wyraźnie innego rodzaju, niż wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę. Oczywiście interpretacja orzecznicza nie jest wiążąca dla pracodawców, niemniej jednak wobec braku jednoznacznych przepisów prawa stanowi wartościową wskazówkę postępowania, respektowaną także przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pracownik realizujący obowiązki nauczyciela, a zarazem obowiązki niepedagogiczne w tej samej szkole może (a nawet powinien) mieć zawarte dwa odrębne stosunki pracy.

Dwa stosunki pracy w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

W opisywanym przypadku w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej pracownik będzie realizował w tej samej szkole obowiązki pedagogiczne i niepedagogiczne. Pomiędzy tymi obowiązkami wystąpi odmienność rodzajowa. Dopuszczalne jest więc utrzymanie z pracownikiem dwóch odrębnych umów o pracę.

W praktyce jednak w sytuacji, gdy ten sam pracownik realizuje dwie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, może z dużym prawdopodobieństwem dojść do kolizji obowiązków służbowych. Z tego względu, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku i potrzeb pracodawcy uzasadnione jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy przynajmniej w zakresie jednej z umów. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to obowiązek przewidziany ustawą

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel