Jak rozwiązać problem kolizji obowiązków służbowych po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 9 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze. Ponadto zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin w gimnazjum jako kierownik obiektów sportowych (stanowisko niepedagogiczne). Czy po włączeniu wspomnianego gimnazjum do szkoły podstawowej można utrzymać zatrudnienie nauczyciela w dotychczasowym kształcie?
Odpowiedź: Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pedagogicznym w szkole podstawowej i niepedagogicznym w gimnazjum można utrzymać dwa odrębne stosunki pracy. Jednocześnie trzeba rozważyć, czy nie dojdzie do kolizji obowiązków służbowych i jak jej zaradzić.

Dyrektor powinien dążyć do zatrudnienia na podstawie jednego stosunku pracy …

Zagadnienie zawierania więcej niż jednej umowy o pracę jednocześnie pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem nie zostało rozstrzygnięte na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże Sąd Najwyższy sformułował stanowisko, zgodnie z którym zasadą powinno być zatrudnienie pracownika na podstawie jednej umowy o pracę (stosunku pracy) jednocześnie. Wynika to z samej konstrukcji stosunku pracy oraz z potrzeby ochrony interesów pracownika. Zawarcie umowy o pracę mogłoby stanowić obejście przepisów o czasie pracy, w szczególności norm czasu pracy, limitu minimalnego wypoczynku i pracy w godzinach ponadwymiarowych. Tym samym dyrektor szkoły powinien przyjmować za regułę zatrudnienie nauczyciela na podstawie jednego stosunku pracy.

… chyba że pracownik realizuje odmienne rodzajowo obowiązki służbowe

Od reguły jednego stosunku pracy w orzecznictwie przewidziano istotny wyjątek. Sąd Najwyższy stwierdził, iż z pracownikiem można zawrzeć odrębną umowę o pracę, jeżeli przedmiotem drugiej umowy ma być praca wyraźnie innego rodzaju, niż wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę. Oczywiście interpretacja orzecznicza nie jest wiążąca dla pracodawców, niemniej jednak wobec braku jednoznacznych przepisów prawa stanowi wartościową wskazówkę postępowania, respektowaną także przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pracownik realizujący obowiązki nauczyciela, a zarazem obowiązki niepedagogiczne w tej samej szkole może (a nawet powinien) mieć zawarte dwa odrębne stosunki pracy.

Dwa stosunki pracy w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

W opisywanym przypadku w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej pracownik będzie realizował w tej samej szkole obowiązki pedagogiczne i niepedagogiczne. Pomiędzy tymi obowiązkami wystąpi odmienność rodzajowa. Dopuszczalne jest więc utrzymanie z pracownikiem dwóch odrębnych umów o pracę.

W praktyce jednak w sytuacji, gdy ten sam pracownik realizuje dwie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, może z dużym prawdopodobieństwem dojść do kolizji obowiązków służbowych. Z tego względu, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku i potrzeb pracodawcy uzasadnione jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy przynajmniej w zakresie jednej z umów. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to obowiązek przewidziany ustawą

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel