Jak rozwiązać problem kolizji obowiązków służbowych po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 9 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze. Ponadto zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin w gimnazjum jako kierownik obiektów sportowych (stanowisko niepedagogiczne). Czy po włączeniu wspomnianego gimnazjum do szkoły podstawowej można utrzymać zatrudnienie nauczyciela w dotychczasowym kształcie?
Odpowiedź: Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pedagogicznym w szkole podstawowej i niepedagogicznym w gimnazjum można utrzymać dwa odrębne stosunki pracy. Jednocześnie trzeba rozważyć, czy nie dojdzie do kolizji obowiązków służbowych i jak jej zaradzić.
Dyrektor powinien dążyć do zatrudnienia na podstawie jednego stosunku pracy …

Zagadnienie zawierania więcej niż jednej umowy o pracę jednocześnie pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem nie zostało rozstrzygnięte na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże Sąd Najwyższy sformułował stanowisko, zgodnie z którym zasadą powinno być zatrudnienie pracownika na podstawie jednej umowy o pracę (stosunku pracy) jednocześnie. Wynika to z samej konstrukcji stosunku pracy oraz z potrzeby ochrony interesów pracownika. Zawarcie umowy o pracę mogłoby stanowić obejście przepisów o czasie pracy, w szczególności norm czasu pracy, limitu minimalnego wypoczynku i pracy w godzinach ponadwymiarowych. Tym samym dyrektor szkoły powinien przyjmować za regułę zatrudnienie nauczyciela na podstawie jednego stosunku pracy.

… chyba że pracownik realizuje odmienne rodzajowo obowiązki służbowe

Od reguły jednego stosunku pracy w orzecznictwie przewidziano istotny wyjątek. Sąd Najwyższy stwierdził, iż z pracownikiem można zawrzeć odrębną umowę o pracę, jeżeli przedmiotem drugiej umowy ma być praca wyraźnie innego rodzaju, niż wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę. Oczywiście interpretacja orzecznicza nie jest wiążąca dla pracodawców, niemniej jednak wobec braku jednoznacznych przepisów prawa stanowi wartościową wskazówkę postępowania, respektowaną także przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pracownik realizujący obowiązki nauczyciela, a zarazem obowiązki niepedagogiczne w tej samej szkole może (a nawet powinien) mieć zawarte dwa odrębne stosunki pracy.

Dwa stosunki pracy w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

W opisywanym przypadku w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej pracownik będzie realizował w tej samej szkole obowiązki pedagogiczne i niepedagogiczne. Pomiędzy tymi obowiązkami wystąpi odmienność rodzajowa. Dopuszczalne jest więc utrzymanie z pracownikiem dwóch odrębnych umów o pracę.

W praktyce jednak w sytuacji, gdy ten sam pracownik realizuje dwie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, może z dużym prawdopodobieństwem dojść do kolizji obowiązków służbowych. Z tego względu, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku i potrzeb pracodawcy uzasadnione jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy przynajmniej w zakresie jednej z umów. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to obowiązek przewidziany ustawą

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel