Obowiązki informacyjne wobec pracowników zespołu szkół

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Od 1 września 2017 r. dojdzie jeszcze szkoła branżowa I stopnia (z mocy ustawy) oraz (uchwałą organu prowadzącego) klasy gimnazjum włączonego do liceum ogólnokształcącego. Czy nauczyciele zespołu powinni otrzymać jakiekolwiek informacje o przekształceniach pracodawcy?
Odpowiedź: Nie. Dyrektor zespołu szkół nie ma obowiązku informowania swoich pracowników o włączeniu gimnazjum do liceum wchodzącego w skład tego zespołu.

Obowiązek informacyjny tylko w niektórych zespołach

Dyrektorzy zobowiązani są do przekazania informacji o przekształceniu szkół do 15 maja, ale tylko w tych szkołach, które takim przekształceniom ulegają. Jeżeli chodzi o zespoły szkół, obowiązek informowania dotyczy tylko tych zespołów, które ulegają przekształceniu w samodzielne szkoły (art. 249 ust. 3, art. 251 ust. 3, art. 253 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Dyrektor informuje pracowników zespołu o przekształceniu pracodawcy, ale tylko w przypadku, gdy zespół ulegnie przekształceniu w samodzielną szkołę.

Zespół szkół nadal będzie istniał

W opisanej sytuacji zespół szkół pozostanie zespołem. Przekształcenia szkół wchodzących w skład tego zespołu nie skutkują zmianą pracodawcy, gdyż nauczyciele pozostaną nadal pracownikami zespołu.

Włączenie gimnazjum do szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół stanowi przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Pracownicy gimnazjum stają się pracownikami zespołu szkół, a nie pracownikami szkoły wchodzącej w jego skład.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel