Kalendarz dyrektora przedszkola: czerwiec 2020

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 10 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: czerwiec 2020

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w czerwcu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna/źródło

Uwagi

1 czerwca 

Organizacja uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych  

przedszkola publiczne i niepubliczne

Czerwiec

Wdrożenie nowych wytycznych GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 czerwca 2020 r.

przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 7 czerwca

Odebranie od nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu)

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) - art. 9c ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - § 4 ust. 5.

przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 7 czerwca

Odebranie od opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi przedszkola opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo

stopnia nauczyciela mianowanego.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) - art. 9c ust. 5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - § 5 ust. 2.

przedszkola publiczne i niepubliczne

Czerwiec

Sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu)

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) - art. 9c ust. 5a.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - § 5 ust. 2.

 

przedszkola publiczne i niepubliczne

Czerwiec (w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela)

Odebranie od rady rodziców opinii dotyczącej awansującego nauczyciela

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) - art.  9c ust. 5b

przedszkola publiczne i niepubliczne

Czerwiec

Ustalenie dyżuru wakacyjnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

przedszkola publiczne;

przedszkole niepubliczne zwykle - podobnie jak publiczne - przez część wakacji jest zamknięte, gdyż wówczas pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych.

termin ustalony przez dyrektora, zwykle w czasie przerwy wakacyjnej

Przegląd budynku przedszkolnego i terenu wokół niego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

przedszkole publiczne i niepubliczne

termin ustalony przez dyrektora

Kontrola dokumentacji przedszkolnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646)

Przedszkola niepubliczne mogą prowadzić dokumentację na podobnych zasadach, co placówki publiczne. 

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych: czerwiec 2020 r.

DATA

WYDARZENIE

1 czerwca  

Dzień Mleka

Święto Bułki

2 czerwca 

Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych

3 czerwca 

Dzień Dobrej Oceny

Dzień Savoir-Vivre

Światowy Dzień Roweru

5 czerwca 

Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Środowiska

7 czerwca 

Dzień Chemika

8 czerwca 

Dzień Informatyka

Światowy Dzień Oceanów

Dzień Cyrku bez Zwierząt

9 czerwca 

Dzień Przyjaciela

10 czerwca 

Międzynarodowy Dzień Elektryka

12 czerwca 

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

14 czerwca 

Światowy Dzień Krwiodawstwa

15 czerwca 

Dzień Wiatru

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

18 czerwca 

Dzień Ewakuacji

21 czerwca 

Święto Muzyki

Dzień Deskorolki

Światowy Dzień Żyrafy

22 czerwca 

Dzień Kultury Fizycznej

24 czerwca 

Dzień Przytulania

25 czerwca

Światowy Dzień Smerfa

Dzień Marynarza

30 czerwca

Dzień Motyla Kapustnika

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel