3 styczniowe egzaminy odbędą się

Data publikacji: 28 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
3 styczniowe egzaminy odbędą się

Jak zapowiedział resort edukacji – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych – odbędą się zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Muszą one jednak odbyć się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego i zgodnie z nowymi wytycznymi.   

Terminy egzaminów

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 

od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017

od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.

egzamin zawodowy w Formule 2019 

od 11 do 24 stycznia 2021 r.

egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

od 13 do 15 stycznia 2021 r.

Egzaminy zostaną przeprowadzone, podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r., w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Pełny harmonogram można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej>>

6 wytycznych dla egzaminatorów i zdających

Nowe wytyczne określono w rozporządzeniu RM z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu. I tak:

1)     Podczas egzaminów zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia).

2)     Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15).

3)     Członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów również nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

4)     Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z OKE (§ 10 ust. 2 pkt 14). Aby skorzystać z noclegu, konieczne jest okazanie stosownego zaświadczenia. Wzór zaświadczenia znajduje się tutaj>>.

5)     Zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 15). Osoby, które będą przyjeżdżały do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, będą zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z ww. egzaminów (§ 3 ust. 3 pkt 2). 

6)     Młodzieży do 16. roku życia, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9).

Źródło:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów RM z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel