Błąd na egzaminie maturalnym nie wynikał ze złej procedury tworzenia arkuszy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są dobrze skonstruowane. Błąd w arkuszu zadania z informatyki na tegorocznym egzaminie maturalnym wynikł z błędu przy przepisywaniu zadania, nie zaś z powodu błędnego przygotowania jego treści przez autorów i recenzentów. Poprawność procedur opracowywania arkuszy egzaminacyjnych wykazuje resort edukacji w swoim komunikacie.

Procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są dobrze skonstruowane. Błąd w arkuszu zadania z informatyki na tegorocznym egzaminie maturalnym wynikł z błędu przy przepisywaniu zadania, nie zaś z powodu błędnego przygotowania jego treści przez autorów i recenzentów. Poprawność procedur opracowywania arkuszy egzaminacyjnych wykazuje resort edukacji w swoim komunikacie.

System wielokrotnej kontroli arkuszy egzaminacyjnych

W celu zagwarantowania jakości arkuszy egzaminacyjnych oraz wyeliminowania nieścisłości i błędów, które wcześniej pojawiały się w arkuszach, w 2011 roku została wprowadzona nowa struktura ich kontroli, w formie wielokrotnych recenzji. Za każdy arkusz egzaminacyjny odpowiada ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nadzorowany przez kierownika zespołu. Wszystkie materiały egzaminacyjne podlegają rygorystycznej procedurze recenzji. Każdy arkusz egzaminacyjny oceniany jest zarówno przez zespół ekspertów centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, jak i przez pracujących niezależnie od siebie ekspertów, wśród których zawsze znajdują się przedstawiciele świata akademickiego oraz nauczyciele praktycy pełniący funkcję weryfikatorów.

Dla przykładu:

  • zestaw zadań wykorzystany na sprawdzianie w 2013 poddany został niezależnym recenzjom 4 przedstawicieli świata nauki oraz 2 weryfikatorów;
  • zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych wykorzystany na egzaminie gimnazjalnym w 2013 poddany został niezależnym recenzjom 13 osób: 9 przedstawicieli świata nauki oraz 4 weryfikatorów, reprezentujących 4 dyscypliny: biologię, chemię, fizykę i geografię;
  • arkusz z fizyki wykorzystany na egzaminie maturalnym w maju 2013 r. był recenzowany przez 6 przedstawicieli świata nauki i 1 weryfikatora;
  • arkusz z informatyki wykorzystany na egzaminie maturalnym w maju 2013 r. był recenzowany przez 2 przedstawicieli świata nauki i 1 weryfikatora.
Za jakość zadań i ich poprawność odpowiadają wybitni specjaliści

Wszyscy zewnętrzni recenzenci współpracujący z Centralną Komisją Egzaminacyjną to wybitni przedstawiciele nauki reprezentujący swoje dziedziny wiedzy. Są wśród nich profesorowie uniwersyteccy, pracownicy Polskiej Akademii Nauk, instytutów naukowych oraz dydaktycy. W ocenie arkuszy z języków obcych uczestniczą także osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym.

Za tegoroczny błąd na maturze odpowiadają pracownicy CKE a nie zewnętrzni eksperci i recenzenci

Przyjęty system recenzji wyeliminował błędy merytoryczne w arkuszach egzaminacyjnych w 2012 roku i w arkuszach przygotowanych na sprawdzian i egzaminy w 2013 r., z wyjątkiem arkusza maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym. Błąd, który pojawił się na tegorocznym egzaminie z informatyki, nie wynikał z powodu błędnego przygotowania treści zadania przez autorów i recenzentów, powstał na etapie przygotowania materiału do druku przy przepisywaniu treści zadania. Dlatego dyrektor CKE został zobowiązany przez ministra edukacji narodowej do unieważnienia treści zadania i przyznania za nie maksymalnej liczby punktów oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników odpowiedzialnych za wystąpienie błędu.

Zmiana procedury - jeden recenzent sprawdzi treść arkusza przed drukiem

W obecnych procedurach wszelkie niezbędne prace redaktorskie i przygotowawcze przed drukiem wykonywał ekspert CKE po zakończeniu prac recenzenckich, w tym ostatecznej weryfikacji materiałów przez jednego z recenzentów. Dotychczas taka procedura w pełni się sprawdzała. Jednakże po tegorocznych doświadczeniach z arkuszem egzaminacyjnym z informatyki procedury przygotowywania arkuszy zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby ostateczna weryfikacja materiałów egzaminacyjnych przez jednego z recenzentów odbywała się po zakończeniu niezbędnych prac redaktorskich i przygotowawczych, tak aby do druku przekazać zweryfikowany przez ekspertów zewnętrznych arkusz. Pozwoli to w przyszłości uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku arkusza z informatyki na poziomie rozszerzonym w bieżącej sesji egzaminacyjnej.

Źródło:

  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2013 r. o procedurze przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych
Opracowanie: Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
CKEegzamin maturalny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel