CKE: Harmonogram egzaminu maturalnego w 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2013 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 28 maja

przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7

wtorek

język polski - pp*

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr*

8

środa

matematyka - pp

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

9

czwartek

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

10

piątek

matematyka - pr

język polski- pr

11, 12 - sobota, niedziela

13

poniedziałek

wiedza o społeczeństwie - pp

wiedza o społeczeństwie - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

14

wtorek

chemia - pp

chemia - pr

geografia - pp

geografia - pr

15 - środa

16

czwartek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język kaszubski - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

17

piątek

biologia - pp

biologia - pr

historia - pp

historia - pr

18,19 - sobota, niedziela

20

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia - pr

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

21

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

22

środa

informatyka - pp

informatyka - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

23

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

24

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

25, 25 - sobota, niedziela

27

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

28

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr

* pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym* dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 3 do 19 czerwca

przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

CZERWIEC

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3

poniedziałek

język polski - pp**

język polski - pr**

4

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

5

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

6

czwartek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

chemia - pp, pr

7

piątek

biologia - pp, pr

historia - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

8,9 - sobota, niedziela

10

poniedziałek

język francuski pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

11

wtorek

geografia - pp, pr

filozofia - pp, pr

informatyka - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym***

12

środa

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

13 - czwartek

14

piątek

fizyka i astronomia - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

15, 16 - sobota, niedziela

17

poniedziałek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

18

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp, pr

język hiszpański - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

19

środa

język włoski - pp

język włoski - pr

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2013 r.

** pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 28 czerwca 2013 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 28 czerwca 2013 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym* dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna - 27 sierpnia 2013 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna - 26-30 sierpnia 2013 r.
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2013 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 13 września 2013 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 13 września 2013 r.).

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony **

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony **

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Sprawdź też terminy:
  • egzaminu gimnazjalnego,
  • sprawdzianu szóstoklasistów,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku (www.cke.edu.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel