CKE: Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 28 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2013 r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

I dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

 1. Etap pisemny
 • 15 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 1. Etap praktyczny
 • od 16 do 18 stycznia 2013 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., będzie zamieszczony na stronach OKE do 9 grudnia 2012 r.)
 • od 22 stycznia do 8 lutego 2013 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2013 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 lutego 2013 r.).

II Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

 1. Etap pisemny
 • 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 -  dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 1. Etap praktyczny
 • od 18 do 21 czerwca 2013 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.)
 • od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 30 sierpnia 2013 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 30 sierpnia 2013 r.).
INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2013 R.
(dla osób rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 kształcenie według nowej Podstawyprogramowej kształcenia w zawodach) Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Sprawdź też terminy:

Źródło:
 • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku (cke.edu.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel