CKE: Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2013 r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

I dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

 1. Etap pisemny
 • 15 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 1. Etap praktyczny
 • od 16 do 18 stycznia 2013 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., będzie zamieszczony na stronach OKE do 9 grudnia 2012 r.)
 • od 22 stycznia do 8 lutego 2013 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2013 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 lutego 2013 r.).

II Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

 1. Etap pisemny
 • 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 -  dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 1. Etap praktyczny
 • od 18 do 21 czerwca 2013 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.)
 • od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 30 sierpnia 2013 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 30 sierpnia 2013 r.).
INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2013 R.
(dla osób rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 kształcenie według nowej Podstawyprogramowej kształcenia w zawodach) Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Sprawdź też terminy:

Źródło:
 • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku (cke.edu.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel