CKE: Komunikat dotyczący egzaminu gimnazjalnego

Data publikacji: 20 października 2011 r.
Poleć znajomemu

14 października 2011 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawił komunikat w sprawie prezentacji przykładowych zestawów zadań w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz badania diagnostycznego wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa formuła egzaminu

Dyrektor przypomniał, że tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej, wprowadzanej od 2009 r.

Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 r. Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 (Informator).

Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:

  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Dodatkowe działania komisji egzaminacyjnych

Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne podjęły dodatkowe działania polegające na opracowaniu

  1. przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych (przykładowe zestawy zadań),
  2. arkuszy, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 r.,
  3. programu szkoleń uzupełniających dla nauczycieli-egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego.

Warunki przeprowadzania diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów

Udział szkoły w przeprowadzeniu diagnozy, zaplanowanej na 7, 8 i 9 grudnia 2011 r., jest dobrowolny.
Warunkiem uczestnictwa będzie zgłoszenie się szkoły do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w okresie od 24 października do 4 listopada 2011 r.

Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły. O szczegółach przeprowadzenia diagnozy dyrektorzy zainteresowanych szkół zostaną powiadomieni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Oprócz opisanych wyżej działań przygotowanych przez system egzaminacyjny, w pracy
z uczniami nauczyciele mogą również skorzystać z dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Źródło informacji:

  • strona CKE.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel