CKE: Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2014 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dlaabsolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny

  • 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
  • od 15 do 17 stycznia 2014 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 13 grudnia 2013 r.)
  • od 21 do 31 stycznia 2014 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 lutego 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 lutego 2014 r.).

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskaliświadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

  • 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
  • od 24 do 27 czerwca 2014 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2014 r.)
  • od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 29 sierpnia 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r.).
Informacja na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku (www.cke.edu.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel