CKE: Harmonogram egzaminu maturalnego w 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2014 roku.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2014 roku.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 5 do 30 maja

przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

Godz. 9:00

Godzina 14:00

5

poniedziałek

język polski - pp*

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr*

6

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

7

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

8

czwartek

język polski - pr

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia - pr

9

piątek

matematyka - pr

wiedza o społeczeństwie - pp

wiedza o społeczeństwie - pr

10, 11 - sobota, niedziela

12

poniedziałek

biologia - pp

biologia - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

13

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

14

środa

geografia - pp

geografia - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

15

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

16

piątek

chemia - pp

chemia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

17, 18 - sobota, niedziela

19

poniedziałek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

20

wtorek

informatyka - pp

informatyka - pr

historia - pp

historia - pr

21

środa

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

22

czwartek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych

23

piątek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp

język kaszubski - pr

język łemkowski - pp

język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 12:10  - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 13:45  - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 15:20  - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 16:55  - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

* pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii i matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 2 do 18 czerwca

przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

CZERWIEC

Godzina 9:00

Godzina 14:00

2

poniedziałek

język polski - pp**

język polski - pr**

3

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

4 - środa

5

czwartek

języka angielski - pp

języka angielski - pr

języka angielski dla klas dwujęzycznych

6

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

fizyka i astronomia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

7,8 - sobota, niedziela

9

poniedziałek

biologia - pp, pr

filozofia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

10

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

11

środa

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym***

12

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

13

piątek

informatyka - pp, pr

historia - pp, pr

14, 15 - sobota niedziela

16

poniedziałek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

17

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp, pr

język łemkowski - pp, pr

język hiszpański - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

18

środa

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2014 r.

** pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii i matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 27 czerwca 2014 r.  (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i czerwcu: 27 czerwca 2014 r.)
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  1. Część pisemna - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna - 25 - 29 sierpnia 2014 r.
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2014 r.
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 12 września 2014 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2014 r.)
Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony **

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym***  - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie Dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii i matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku (www.cke.edu.pl)
Słowa kluczowe:
egzamin maturalnymatura

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel