Dane z SIO o pierwszym roku wdrażanej reformy

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Dane z SIO o pierwszym roku wdrażanej reformy

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej sprawdziły się pozytywne prognozy odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli. Dane przekazane do SIO wskazują na to, że zwiększyła się liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także wzrosła liczba etatów.

Rok szkolny 2017/2018 według danych

1) Nauczyciele

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach o 17.768. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694.636, czyli o 10.139 więcej niż rok wcześniej:

 • w przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11.760 i wynosi 578.444,
 • w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycieli wynosi 84.324, tj. o 4.652 etatów więcej niż w ubiegłym roku,
 • w szkołach i placówkach zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 7.107 etatów i wynosi aktualnie 494.119.

Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,10% nauczycieli (6.564) – w poprzednim roku szkolnym na emeryturę odeszło 0,88% nauczycieli (5.128). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,44% (2.629) nauczycieli – w ubiegłym roku było to 0,37% (2.173). Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,83%, a w roku szkolnym 2017/2018 – 0,96%.

Z danych wynika również, że o prawie 12 tys. wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Ogółem jest ich 595.201,7, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.

2) Przedszkola

W bieżącym roku szkolnym jest  1.359.830 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 60.692 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Sama liczba przedszkoli wzrosła do 12.113. Ogółem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego jest w tym roku szkolnym 21.940. W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 91,24% przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,24 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 75,41% dzieci i jest to więcej o 3,83 p. proc. niż rok wcześniej.

5,4% dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Tak więc większość dzieci 6-letnich pozostało w przedszkolu.

3)  Gimnazja

W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 7.630 gimnazjów. W bieżącym roku szkolnym jest 1.930 gimnazjów, z czego 915 samodzielnych, a 1.015 w zespołach. Aktualnie jest 5.645 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa II i III.

4) Szkoły ogółem

W roku szkolnym 2017/2018 w Polsce do 25.967 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4.886.189 uczniów i słuchaczy:

 • do 14.375 szkół podstawowych chodzi 2.657.929 uczniów,
 • do 1.930 gimnazjów – 711.394 dzieci (klasa II, III),
 • do 3.674 liceów ogólnokształcących – 617.039 uczniów,
 • do zasadniczej szkoły zawodowej – 101.594 uczniów (klasa II,III),
 • do 1.505 branżowych szkół I stopnia – 54.231 uczniów.
 • w 1.890 technikach uczy się 503.154 uczniów,
 • w 2.084 szkół policealnych uczy się 230.322 słuchaczy,
 • do 509 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10.526 słuchaczy.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl  
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel