Darmowe podręczniki także w szkołach przyszpitalnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 13 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wnioski o dotacje na rok 2014 szkoły mogą przekazywać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2014 r.

Na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wnioski o dotacje na rok 2014 szkoły mogą przekazywać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2014 r.

Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest:

  • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - przekazanie organowi prowadzącemu informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, określonej w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
  • w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, oraz szkół niepublicznych - złożenie wniosku o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji określonymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Liczba uczniów klas I szkół podstawowych w podmiotach leczniczych wykazywana w ww. informacjach dla jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku dotacji na rok 2014, nie powinna przekraczać średniej miesięcznej liczby uczniów klas I szkół podstawowych w podmiotach leczniczych ustalonej według następującej zasady: suma średnich stanów miesięcznych od września 2013 r. do czerwca 2014 r. podzielona przez 10. W przypadku szkół nowoutworzonych należy podać planowaną średnią miesięczną liczbę uczniów.
Elektroniczne wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej www.men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel