Informatory o egzaminie ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 7 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Informatory o egzaminie ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Można je pobrać ze strony CKE.

Egzamin ósmoklasisty

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 zawiera zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu – w formie pisemnej – z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego,
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

Najważniejsze terminy dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

 • do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym,
 • do 10 września Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE: komunikat w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty; komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia,
 • do 30 września rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,
 • do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,
 • do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,
 • II połowa kwietnia – termin główny egzaminu ósmoklasisty,
 • I połowa czerwca – termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty,
 • dzień zakończenia roku szkolnego – dyrektor szkoły przekazuje uczniom, wraz ze świadectwem, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Informator o egzaminie ósmoklasisty można pobrać tutaj>>
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. Informator składa się z części wspólnej oraz części szczegółowej dla poszczególnych zawodów.

Informator o egzaminie można pobrać tutaj>>

Źródło:

 • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl.
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel