Jak zostanie podzielona subwencja oświatowa na 2020 r.

Data publikacji: 12 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
Jak zostanie podzielona subwencja oświatowa na 2020 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. przewiduje subwencję oświatową w kwocie 49,7 mld zł. Jak wskazuje MEN, subwencja będzie zatem wyższa o 6% w stosunku do 2019 r. o ok. 9,4 mld zł od 2016 r.

Podział subwencji na 2020 r.

Subwencja oświatowej na 2020 r. we wstępnej kwocie ma podlegać następującemu podziałowi:

  • gminy – 30 mld 322 mln zł (61,2%) - w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy – 8 mld 242 mln zł,
  • powiaty – 18 mld 586 mln zł  (37,5%) - w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu – 8 mld 804 mln zł,
  • województwa – 628 mln zł  (1,3%).

Jak wskazuje MEN, podział na uwzględniać następujące kwestie

  • finansowanie branżowych szkół II stopnia na podstawie prognozy liczby uczniów w tych szkołach,
  • finansowanie zawodów o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego,
  • finansowanie w oparciu o prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego,
  • wsparcie dla małych szkół w samorządach mniej zamożnych,
  • świadczenie „na start” dla nauczycieli.

MEN planuje podwyżki

MEN zaznacza także, że jednym z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa ma być podniesienie wysokości wynagrodzeń nauczycieli – w 2020 r. planowana jest bowiem kolejna podwyżka pensji, przy czym sposób jej finansowania ma nastąpić po określeniu szczegółów jej wdrożenia.

Resort przypomina, że budżet państwa nie musi gwarantować w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki na pokrycie wszystkich wydatków na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy mają możliwość kreowania własnej polityki oświatowej oraz swobodę w dysponowaniu finansami. Przykładowo większe samorządy samodzielnie podejmowały decyzje o podwyższaniu wynagrodzenia nauczycielom ponad poziom minimalny wynikający z przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzenia płacowego. W zakresie ponad ten poziom wynagrodzenia były finansowane z dochodów własnych.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel