KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Choć nie są znane jeszcze terminy egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, resort edukacji opublikował już kalendarz roku szkolnego 2013/2014. W miarę publikowania komunikatów CKE w sprawie terminów poszczególnych egzaminów, kalendarz ten będziemy uzupełniać.

Choć nie są znane jeszcze terminy egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, resort edukacji opublikował już kalendarz roku szkolnego 2013/2014. W miarę publikowania komunikatów CKE w sprawie terminów poszczególnych egzaminów, kalendarz ten będziemy uzupełniać.

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2013 r.

(podstawa prawna:

§2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23  - 31 grudnia 2013 r.

(podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.)

3

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2014 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

27 stycznia - 9 lutego 2014 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko - mazurskie

3 - 16 lutego 2014 r.

Województwa: kujawsko - pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

17 lutego - 2 marca 2014 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

17 - 22 kwietnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.)

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:

§33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:

§33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach  ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)

3 stycznia 2014 r.

lub

25 kwietnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§2 ust. 4 rozporządzenia MEN z 18 kwietnia 2002 r.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

10 stycznia 2014 r.

lub

13 czerwca 2014 r. dla szkół, które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 r. zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z 26 czerwca 2007 r. (rozporządzenie MEN z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. z 2007 r., Nr 124, poz. 860 ze zm.)

lub

27 czerwca 2014 r. dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z 23 grudnia 2011 r. (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. z 2012 r., poz. 7)

(podstawa prawna:

§2 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia MEN z 18 kwietnia 2002 r.)

9

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:

§61 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:

§113 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu

(podstawa prawna:

§1 pkt 5 rozporządzenia MEN z 24 lutego 2012 r.)

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

(podstawa prawna:

§2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.)

13

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel