MEN: 101 mln zł oszczędności dla rodziców pierwszoklasistów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Darmowe podręczniki, które mają trafić do szkół już 1 września 2014 r., pozwolą zaoszczędzić rodzicom pierwszoklasistów ok. 101 mln zł. W 2020 roku oszczędność dla rodziców ma sięgnąć 704 mln zł, jak szacuje resort edukacji.

Darmowe podręczniki, które mają trafić do szkół już 1 września 2014 r., pozwolą zaoszczędzić rodzicom pierwszoklasistów ok. 101 mln zł. W 2020 roku oszczędność dla rodziców ma sięgnąć 704 mln zł, jak szacuje resort edukacji.

382 zł na wyprawkę w roku szkolnym 2013/2014

Podręczniki są najistotniejszą pozycją wśród wydatków ponoszonych przez rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W obecnym roku szkolnym rodzice wydali na podręczniki przeciętnie, w przeliczeniu na jedno dziecko, ok. 382 zł. Te koszty rodziców wzrosły, w ujęciu nominalnym, o prawie połowę (+47%) na przestrzeni ostatnich lat.

wykres

Resort edukacji ma pieniądze na darmowe podręczniki

Rozwiązania nowelizacji ustawy o systemie oświaty kosztować będą w latach 2014-2016 do ok. 310 mln zł. Nie wpłynie to jednak na wydatki ani na deficyt sektora finansów publicznych. Koszty zmiany ustawy, w latach 2014-2016, zostaną w całości sfinansowane z istniejącej rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Duża ich część zostanie pokryta z realizowanego dotychczas programu rządowego „Wyprawka szkolna”. W ramach programu ok. 23% dzieciom z klas I i ok. 18 % uczniów klas II i III zapewniano pokrycie kosztów zakupu podręczników do wysokości 225 zł. Z tej formy pomocy korzystały rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Wejście w życie proponowanych rozwiązań spowoduje brak konieczności dofinansowania zakupu podręczników dla tych i wszystkich innych rodzin dzieci z klas I-III.

Podręczniki będą wypożyczane uczniom i wykorzystywane w kolejnych latach szkolnych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada zapewnienie przez MEN podręcznika dla klas I-III szkoły podstawowej oraz udzielanie dotacji celowej na zakup wybranych przez szkoły podręczników i innych materiałów dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Egzemplarze podręczników będą własnością organu prowadzącego szkołę i będą wypożyczane uczniom. Egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym. Zmiany wprowadzane będą stopniowo od września 2014 r. do 2017 r.

Poznaj szczegóły w artykule „Darmowe podręczniki - harmonogram wprowadzania zmian”.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel