MEN: 4,34 zł za zniszczony podręcznik

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Wprowadzenie darmowego podręcznika do klas I szkół podstawowych wzbudza wiele emocji - pozytywnych po stronie rodziców i negatywnych po stronie sceptyków przygotowanego elementarza. Ci drudzy zastanawiali się m.in.  ile będą musieli zapłacić rodzice w przypadku zniszczenia podręcznika przez ich dziecko, sugerując że kwota ta może być znaczna. MEN rozwiewa wątpliwości - szkoła może żądać 4,34 zł za każdą część uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika.

17,36 zł za wszystkie cztery części Naszego Elementarza

Zgodnie z art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Jak podaje MEN, koszt każdej z czterech część podręcznika „Nasz elementarz" to 4,34 zł. I takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Szkoła nie może żądać wyższej kwoty.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel