MEN: 4,34 zł za zniszczony podręcznik

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Wprowadzenie darmowego podręcznika do klas I szkół podstawowych wzbudza wiele emocji - pozytywnych po stronie rodziców i negatywnych po stronie sceptyków przygotowanego elementarza. Ci drudzy zastanawiali się m.in.  ile będą musieli zapłacić rodzice w przypadku zniszczenia podręcznika przez ich dziecko, sugerując że kwota ta może być znaczna. MEN rozwiewa wątpliwości - szkoła może żądać 4,34 zł za każdą część uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika.

Wprowadzenie darmowego podręcznika do klas I szkół podstawowych wzbudza wiele emocji - pozytywnych po stronie rodziców i negatywnych po stronie sceptyków przygotowanego elementarza. Ci drudzy zastanawiali się m.in.  ile będą musieli zapłacić rodzice w przypadku zniszczenia podręcznika przez ich dziecko, sugerując że kwota ta może być znaczna. MEN rozwiewa wątpliwości - szkoła może żądać 4,34 zł za każdą część uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika.

17,36 zł za wszystkie cztery części Naszego Elementarza

Zgodnie z art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Jak podaje MEN, koszt każdej z czterech część podręcznika „Nasz elementarz" to 4,34 zł. I takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Szkoła nie może żądać wyższej kwoty.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel