MEN: awans zawodowy w 2020 r. na dotychczasowych zasadach

Data publikacji: 4 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN: awans zawodowy w 2020 r. na dotychczasowych zasadach

Wielu dyrektorów i nauczycieli zastanawia się, jak w tym roku będą wyglądały oceny dorobku zawodowego i postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego. Czy procedury te mogą zostać zrealizowane? Jeśli tak to w jakich terminach? Pewne światło na sprawę rzuca resort edukacji.

 

Kiedy konieczne zmiany w sprawozdaniu z planu rozwoju zawodowego

Wiemy już, że okres pandemii nie powinien mieć żadnego wpływu na długość stażu, z wyjątkiem przypadków, w których nauczyciel przebywał na zasiłku opiekuńczym przez nieprzerwany okres dłuższy niż miesiąc (więcęj na ten temat>>).

Powstaje jednak pytanie, czy zawieszenie funkcjonowania jednostek oświaty może mieć wpływ na sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego? Tak, ale wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Jeżeli z uwagi na zmienione warunki kształcenia nie będzie możliwe zrealizowanie jakiegoś działania zaplanowanego przez nauczyciela, nauczyciel może dokonać odpowiedniej modyfikacji planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Ocena dorobku bez zmian

Specyficzna sytuacja, w której znajdują się szkoły nie wiąże się ze zmianą terminów i zasad ustalania oceny dorobku zawodowego. Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania – ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.

W procedurze oceny dorobku zawodowego należy zrealizować wszystkie formalności, w tym:

  • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zapoznać się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasiegnąć opinii rady rodziców;
  • w przypadku nauczyciela mianowanego – zasięgnąć opinii rady rodziców.
Jeżeli rada rodziców nie przedstawi opinii w ciągu 14 dni, wówczas dyrektor może ustalić ocenę dorobku – nawet jeśli nieprzedstawienie opinii wynika z braku możliwości zebrania się rady.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie stanowią przeszkody do przeprowadzenia postępowań na kolejny stopień awansu zawodowego. Jednocześnie nie ma podstaw do wydłużenia terminów czy zawieszenia tych postępowań.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel