MEN: Dane do SIO jeszcze w starym systemie

Data publikacji: 15 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2013 r. należy wykonać przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO" - przypomina resort edukacji. Sprawdź terminy przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2013 r. należy wykonać przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO" - przypomina resort edukacji. Sprawdź terminy przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Do 4 kwietnia 2013 r. szkoły przekazują dane do SIO

W 2013 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO". Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2013r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

4 kwietnia 2013 r

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

18 kwietnia 2013 r

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

29 kwietnia 2013 r

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum - gmina, a liceum - powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło:

  • System informacji oświatowej (cie.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel