MEN: Edukacja' 2016 - planowane zmiany w oświacie

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN: Edukacja' 2016 - planowane zmiany w oświacie

Zniesienie godzin karcianych, rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, a także analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich - to najważniejsze zmiany planowane przez minister edukacji narodowej w 2016 r. Od lutego br. planowana jest również debata na temat oświaty, która pozwoli wyciągnąć wnioski do kolejnych modyfikacji w oświacie. Minister edukacji narodowej przedstawiła najważniejsze zmiany, które czekają szkoły jeszcze w tym roku.

Najważniejsza zmiana w nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczy zniesienia obowiązku szkolnego dla 6-latków

Minister edukacji narodowej przedstawiła informacje o wprowadzonych i planowanych zmianach w systemie oświaty. Najważniejszymi zmianami uchwalonymi w 2015 r. były:

 1. nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywracająca obowiązek szkolny dla 7-latków - o zmianach w ustawie o systemie oświaty więcej piszemy tutaj>>
 2. ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dzięki której dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności.

Plany ministerstwa na 2016 rok

Szefowa MEN poinformowała również o planach na przyszłość - projektach, nad którymi pracuje ministerstwo w 2016 r., w tym m.in.:

 1. zniesienie godzin karcianych - 8 stycznia br. do konsultacji społecznych skierowany został projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, przewiduje on m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli - o projektowanych zmianach więcej piszemy tutaj>>,
 2. w połowie lutego do konsultacji trafi kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty (planowany termin skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych: do 16 lutego br.), która przewiduje:
  • rezygnację ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. - począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisji egzaminacyjnymi będzie udostępniać gimnazjom narzędzia diagnostyczne, z których każde gimnazjum będzie mogło skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum), pozwoli to również szkołom, które zdecydują się skorzystać z narzędzi diagnostycznych, na dokonywanie pomiaru efektywności nauczania poprzez analizy EWD,
  • uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur - weryfikacja wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będzie miał prawo odwołać się od wyników ww. egzaminów do specjalnej komisji działającej przy CKE, składającej się z ekspertów zewnętrznych,
  • zmiany procedur zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w poprzednich latach i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej - organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania językowego uczniów (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017) będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne, umożliwiające realizację programu nauczania, ich koszt zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny,
 3. analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, natomiast w lutym rozpocznie się szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. W dyskusji na ten temat weźmie udział ok. 1100 ekspertów - debata zakończy się w czerwcu 2016 r.

Od lutego - debata na temat zmian w oświacie

Debata na temat oświaty rozpocznie się w lutym, a zakończy w czerwcu 2016 r. Jej zasadniczymi elementami będą dyskusje na temat:

 • ustroju szkolnego,
 • finansowania oświaty,
 • roli nauczyciela oraz jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.
Po zakończeniu debaty o systemie edukacji przygotowany zostanie projekt zmian odpowiednich przepisów prawa oświatowego - zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel