MEN: Nauka języków obcych już od przedszkola

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez dodanie do niej zajęć z języka obcego.

Pytania RPO w sprawie zajęć w przedszkolach

W listopadzie 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy programowej o dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym o zajęcia z podstaw języka obcego, a także o wyjaśnienie zasad organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach obowiązujących od roku szkolnego 2013/2014.

Będą języki obce w podstawie programowej

Resort edukacji także widzi potrzebę nauki języka obcego już w przedszkolu i pracuje nad zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wprowadzenia do niej języka obcego.

Organy prowadzące mają środki na dodatkowe zajęcia

Odnosząc się do kwestii organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach, ministerstwo wyraża opinię, że „głównym celem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie każdemu dziecku możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w przedszkolu bez względu na status materialny rodziny. Zagwarantowanie takiej oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli. Od września 2013 r. gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa, zapewniającą środki na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na zwiększenie liczby miejsc w placówkach oraz poprawę jakości i warunków wychowania przedszkolnego. W każdym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową. Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia różnorodnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Dodatkowo w bieżącym roku szkolnym, w ramach sprawowanego przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego, zostaną przeprowadzone kontrole mające na celu sprawdzenie organizacji zajęć dodatkowych”.

Źródło:

  • Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 10 grudnia 2013 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 listopada 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel