MEN: Nauka języków obcych już od przedszkola

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez dodanie do niej zajęć z języka obcego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez dodanie do niej zajęć z języka obcego.

Pytania RPO w sprawie zajęć w przedszkolach

W listopadzie 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy programowej o dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym o zajęcia z podstaw języka obcego, a także o wyjaśnienie zasad organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach obowiązujących od roku szkolnego 2013/2014.

Będą języki obce w podstawie programowej

Resort edukacji także widzi potrzebę nauki języka obcego już w przedszkolu i pracuje nad zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wprowadzenia do niej języka obcego.

Organy prowadzące mają środki na dodatkowe zajęcia

Odnosząc się do kwestii organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach, ministerstwo wyraża opinię, że „głównym celem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie każdemu dziecku możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w przedszkolu bez względu na status materialny rodziny. Zagwarantowanie takiej oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli. Od września 2013 r. gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa, zapewniającą środki na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na zwiększenie liczby miejsc w placówkach oraz poprawę jakości i warunków wychowania przedszkolnego. W każdym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową. Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia różnorodnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Dodatkowo w bieżącym roku szkolnym, w ramach sprawowanego przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego, zostaną przeprowadzone kontrole mające na celu sprawdzenie organizacji zajęć dodatkowych”.

Źródło:

  • Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 10 grudnia 2013 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 listopada 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel