MEN powołało zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

Data publikacji: 18 października 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN powołało zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

Minister Edukacji Narodowej powołała zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakończenie prac zespołu przewidziano na 2019 r., a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia.

3 najważniejsze zadania zespołu

1) opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),

2) opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz działań wdrażających zmiany systemowe,

3)  opiniowanie kierunków działań związanych z opracowaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewnieniem bezpłatnych narzędzi diagnostycznych oraz przygotowaniem kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektów realizowanych w typach operacji 4 i 5 działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz proponowanie kierunków zmian w zakresie działania 2.10 tego Programu.

Do prac w Zespole zaproszeni zostali eksperci z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel