MEN przedstawił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Data publikacji: 28 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN przedstawił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Znamy przedstawione przez MEN kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Ministerstwo publikuje również kierunki realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

6 kierunków realizacji polityki oświatowej

Obowiązek corocznej publikacji podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynika z przepisu art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. W roku szkolnym 2017/2018 ustalono następujące kierunki:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego

Wskazano także kierunki realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Forma nadzoru pedagogicznego

Kierunki realizacji

Kontrola

„Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019” (publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

„Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury”

(publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły organizujące naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury)

„Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” (publiczne i niepubliczne szkoły ogólnodostępne)

„Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami” (publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne)

Ewaluacja (problemowa)

„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” (przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych)

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” (jw.)

Monitorowanie

„Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach”

„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół”

Źródło:

  • Strona internetowa Ministra Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel