MEN: Uczęszczanie do I klasy to dla 6-latka prawo, a nie obowiązek

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 1 września 2012 r.
Poleć znajomemu

W związku z sygnałami o przypadkach starań rodziców o zapisanie do przedszkola dziecka sześcioletniego już uczęszczającego do szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do września 2014 r.  uczęszczanie sześciolatka do klasy pierwszej jest jego prawem, a nie obowiązkiem. To rodzice decydują, czy korzystniej dla dziecka będzie uczęszczać do szkoły czy do przedszkola.

W związku z sygnałami o przypadkach starań rodziców o zapisanie do przedszkola dziecka sześcioletniego już uczęszczającego do szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do września 2014 r.  uczęszczanie sześciolatka do klasy pierwszej jest jego prawem, a nie obowiązkiem. To rodzice decydują, czy korzystniej dla dziecka będzie uczęszczać do szkoły czy do przedszkola.

Sześciolatek może wrócić do przedszkola…

Nie ma przepisów zabraniających zaprzestania przez dziecko sześcioletnie uczęszczania do szkoły podstawowej, a zatem również spełniania obowiązku szkolnego i objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Jeśli rodzice zgłoszą wniosek o skreślenie dziecka z listy uczniów, dyrektor szkoły może dokonać na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego uchylenia decyzji o przyjęciu dziecka do klasy I (objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym). Przed złożeniem wniosku o przeniesienie dziecka do przedszkola rodzice powinni dokładnie rozważyć czy w sytuacji gdy jest ono już uczniem, jest to dla niego najlepsze.

…ale nie ma podstaw, by powtarzał klasę I

Jednocześnie MEN zauważa, że nie ma podstaw prawnych, by uczeń powtarzał rok, jeśli otrzymał świadectwo ukończenia klasy.

O promocji ucznia do klasy programowo wyższej decyduje rada pedagogiczna, która podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
Klasy I-III stanowią całość programową…

Badania naukowe w zakresie psychologii rozwojowej i wychowawczej dzieci dowodzą, że rozwijają się one w różnym tempie. Taki pogląd prezentuje chociażby uznany ekspert prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, która opiera się także na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych w tym zakresie przez prof. Lidię Wołoszynową.

Dlatego klasy I-III szkoły podstawowej stanowią całość programową, w ramach której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z ich indywidualnym rozwojem umysłowym. Dotyczy to również sfery emocjonalnej oraz kompetencji społecznych.

…i jeśli rada pedagogiczna podejmie decyzję o promocji - nauczyciel dopasuje do ucznia metody pracy

Jeśli rada pedagogiczna podjęła decyzję o promocji ucznia do klasy drugiej to w kompetencji nauczycieli jest również, zgodnie z obowiązującą w szkołach zasadą indywidualizowania nauczania, opracowanie takiego programu nauczania i dostosowanie metod nauczania, który pozwoli każdemu uczniowi, zdobycie na koniec trzeciej klasy przynajmniej wiedzy i umiejętności, które opisane są w podstawie programowej.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel