MEN: W przedszkolach nie ma wakacji

Data publikacji: 15 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN: W przedszkolach nie ma wakacji

W organizacji przedszkola nie były i nie są przewidziane ferie zimowe i letnie, ponieważ jest to placówka nieferyjna, która funkcjonuje cały rok – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zmiana przepisów, ale zasady funkcjonowania pozostały niezmienione

Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. zapisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola: Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola (§10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.)

W nowym rozporządzeniu, obowiązującym od 1 września 2017 r.,  zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem, tj. w przypadku braku rady przedszkola kompetencje te realizuje rada rodziców (§12 ust. 1 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r.).

Przedszkole jest placówką nieferyjną tj. funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola.
W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia.

W wakacje mogą być organizowane dyżury przedszkoli

Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.

Rada rodziców może wnioskować m.in. o określony sposób funkcjonowania placówki w okresie ferii

Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych. Osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel