MEN: W przedszkolach nie ma wakacji

Data publikacji: 15 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN: W przedszkolach nie ma wakacji

W organizacji przedszkola nie były i nie są przewidziane ferie zimowe i letnie, ponieważ jest to placówka nieferyjna, która funkcjonuje cały rok – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zmiana przepisów, ale zasady funkcjonowania pozostały niezmienione

Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. zapisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola: Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola (§10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.)

W nowym rozporządzeniu, obowiązującym od 1 września 2017 r.,  zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem, tj. w przypadku braku rady przedszkola kompetencje te realizuje rada rodziców (§12 ust. 1 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r.).

Przedszkole jest placówką nieferyjną tj. funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola.
W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia.
W wakacje mogą być organizowane dyżury przedszkoli

Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.

Rada rodziców może wnioskować m.in. o określony sposób funkcjonowania placówki w okresie ferii

Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych. Osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel