MEN: W wakacje przedszkola też bezpłatne!

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

W związku z nieprawdziwymi tezami zamieszczonymi w artykule „Przedszkola w wakacje mogą być droższe nawet o 150 proc." (Dziennik Gazeta Prawna nr 106 1-3 czerwca 2012 r.) Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest dopuszczalne pobieranie opłat od rodziców za zajęcia prowadzone w wakacje w ustawowo zagwarantowanym czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (co najmniej 5 godzin).

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje cały rok szkolny

Przedszkole jest placówką nieferyjną, która funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola/rady pedagogicznej.

Opłaty za świadczenia przedszkola tylko za czas dłuższy niż 5 godzin w ciągu dnia

Przedszkole publiczne zapewnia m.in. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Podstawę do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne (w tym również w okresie wakacji) stanowi art. 6 ust. 1 pkt 2 UoSO.

Organ prowadzący (w przypadku przedszkoli prowadzonych przez gminę - rada gminy) ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne wyłącznie w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie.

O opłatach decyduje czas pobytu dziecka w przedszkolu, a nie okres wakacji!

Jedynym kryterium decydującym o możliwości pobierania opłat jest zatem czas pobytu dziecka w placówce wykraczający poza ustalony nieodpłatny czas takiego pobytu.

Od rodziców można więc pobierać opłaty wyłącznie za wyżywienie oraz świadczenia udzielane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, który przekracza wymiar bezpłatnych zajęć ustalonych przez organ prowadzący (nie krótszy niż 5 godzin dziennie), w tym za zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel