MEN: Ważna rola organizacji pozarządowych we wspieraniu edukacji

Data publikacji: 19 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Ważnym działaniem na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego jest włączanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów wspierających edukację. Organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczyły i uczestniczą w realizacji projektów o charakterze systemowym oraz w projektach konkursowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ważnym działaniem na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego jest włączanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów wspierających edukację. Organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczyły i uczestniczą w realizacji projektów o charakterze systemowym oraz w projektach konkursowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większy udział procentowy

W latach 2004-2008, na projekty organizacji pozarządowych przeznaczono ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich kwotę niemal 309 mln zł., a organizacje pozarządowe stanowiły niemal 12% wszystkich beneficjentów.

W latach 2007-2015 organizacje otrzymały bądź otrzymają ponad 250 mln zł., a procentowo zwiększył się udział organizacji pozarządowych jako beneficjentów i wynosi aktualnie około 19%.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel