Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

MEN: Wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie - od 1 września 2011 r.

Data publikacji: 22 marca 2011 r.
Poleć znajomemu

Od 1 września 2011 r. ma wzrosnąć wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Kwoty, jakie zaproponowało MEN, to od 143 do 196 zł brutto - w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest rozporządzeniem wykonawczym do KN, przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od 1 września 2011 r. wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 7%

Proponowane w załączniku do projektu rozporządzenia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są wyższe o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2010 r. Zatem przedstawiony w projekcie rozporządzenia wzrost płacy zasadniczej nauczycieli odpowiada siedmioprocentowemu wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w przepisach ustawy budżetowej.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

 • nauczycieli stażystów - 2182 zł brutto,
 • nauczycieli kontraktowych - 2246 zł brutto,
 • mianowanych - 2550 zł brutto,
 • dyplomowanych - 2995 zł brutto.
Płaca zasadnicza nauczycieli stażystów ma wzrosnąć o 143 zł brutto, kontraktowych o 147 zł brutto, mianowanych o 167 zł brutto, a dyplomowanych o 196 zł.
Wzrost średniego wynagrodzenia

Jednocześnie MEN informuje, że średnie wynagrodzenia od 1 września 2011 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będą kształtowały się na następujących poziomach:

 • dla nauczyciela stażysty - 2 618 zł brutto,
 • dla nauczyciela kontraktowego - 2 906 zł brutto,
 • dla nauczyciela mianowanego - 3 770 zł brutto,
 • dla nauczyciela dyplomowanego - 4 817 zł brutto.
Średnia płaca nauczycieli stażystów ma wzrosnąć o 171 zł brutto, kontraktowych o 190 zł brutto, mianowanych o 247 zł brutto, dyplomowanych o 315 zł brutto.
Podwyżka obejmuje wszystkich nauczycieli

Proponując powyższe kwoty, zachowano dotychczasowe proporcje między wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem średnim nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Regulacja będzie miała zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w:

 • przedszkolach,
 • szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej,
 • w CKE i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel