MEN: Wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie - od 1 września 2011 r.

Data publikacji: 22 marca 2011 r.
Poleć znajomemu

Od 1 września 2011 r. ma wzrosnąć wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Kwoty, jakie zaproponowało MEN, to od 143 do 196 zł brutto - w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest rozporządzeniem wykonawczym do KN, przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od 1 września 2011 r. ma wzrosnąć wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Kwoty, jakie zaproponowało MEN, to od 143 do 196 zł brutto - w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest rozporządzeniem wykonawczym do KN, przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od 1 września 2011 r. wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 7%

Proponowane w załączniku do projektu rozporządzenia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są wyższe o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2010 r. Zatem przedstawiony w projekcie rozporządzenia wzrost płacy zasadniczej nauczycieli odpowiada siedmioprocentowemu wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w przepisach ustawy budżetowej.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

 • nauczycieli stażystów - 2182 zł brutto,
 • nauczycieli kontraktowych - 2246 zł brutto,
 • mianowanych - 2550 zł brutto,
 • dyplomowanych - 2995 zł brutto.
Płaca zasadnicza nauczycieli stażystów ma wzrosnąć o 143 zł brutto, kontraktowych o 147 zł brutto, mianowanych o 167 zł brutto, a dyplomowanych o 196 zł.
Wzrost średniego wynagrodzenia

Jednocześnie MEN informuje, że średnie wynagrodzenia od 1 września 2011 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będą kształtowały się na następujących poziomach:

 • dla nauczyciela stażysty - 2 618 zł brutto,
 • dla nauczyciela kontraktowego - 2 906 zł brutto,
 • dla nauczyciela mianowanego - 3 770 zł brutto,
 • dla nauczyciela dyplomowanego - 4 817 zł brutto.
Średnia płaca nauczycieli stażystów ma wzrosnąć o 171 zł brutto, kontraktowych o 190 zł brutto, mianowanych o 247 zł brutto, dyplomowanych o 315 zł brutto.
Podwyżka obejmuje wszystkich nauczycieli

Proponując powyższe kwoty, zachowano dotychczasowe proporcje między wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem średnim nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Regulacja będzie miała zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w:

 • przedszkolach,
 • szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej,
 • w CKE i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel