MEN: Wyprawka szkolna - podręczniki w kształceniu specjalnym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 października 2013 r.
Poleć znajomemu

W Rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uwzględniono trzy możliwości otrzymania dofinansowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. MEN przypomina, że to do nauczyciela należy wybór pomocy dydaktycznych i podręczników, nie ma bowiem specjalnych, odrębnych podręczników dla tych uczniów.

W Rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uwzględniono trzy możliwości otrzymania dofinansowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. MEN przypomina, że to do nauczyciela należy wybór pomocy dydaktycznych i podręczników, nie ma bowiem specjalnych, odrębnych podręczników dla tych uczniów.

Nie ma specjalnych podręczników dla uczniów upośledzonych

Kształcenie specjalne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wymaga od nauczyciela szczególnie zindywidualizowanego doboru pomocy dydaktycznych i podręczników. To nauczyciel decyduje bowiem czy i z jakich narzędzi korzysta prowadząc zajęcia. Ze względu na specyficzny charakter edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy, nie opracowuje się odrębnych podręczników dla takich uczniów.

Nauczyciele, realizując treści nauczania określone w podstawie programowej mogą korzystać z dowolnych podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego (zarówno przeznaczonych do kształcenia ogólnego jak i specjalnego) oraz różnych, dostępnych na rynku materiałów dydaktycznych, np. książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych i opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej.
3 możliwości dofinansowania podręczników dla uczniów upośledzonych

W Rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uwzględniono trzy możliwości otrzymania dofinansowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

  1. Do kwoty 770 zł - w przypadku korzystania w szkole podstawowej lub gimnazjum wyłącznie z podręczników dopuszczonych do kształcenia specjalnego. Ich wykazy znajdują się na stronach internetowych MEN. Uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym lub znacznym może korzystać z każdego podręcznika z tych list niezależnie od tego, do jakiego rodzaju niepełnosprawności ten podręcznik został dopuszczony.
  2. Do kwoty 225 zł - w przypadku korzystania w szkole podstawowej lub gimnazjum z podręczników dopuszczonych do kształcenia ogólnego (niezależnie od etapu edukacyjnego i klasy) lub pomocy dydaktycznych. W tym przypadku uczeń nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
  3. Do kwoty 770 zł - w przypadku korzystania w szkole podstawowej lub gimnazjum z podręczników dopuszczonych zarówno do kształcenia ogólnego oraz specjalnego (niezależnie od etapu edukacyjnego i klasy oraz rodzaju niepełnosprawności) lub pomocy dydaktycznych. Przy czym dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego oraz pomocy dydaktycznych nie może przekroczyć 25 proc. tej kwoty, to jest 193,50 zł. Pozostałe środki mogą być wydatkowane na zakup podręczników do kształcenia specjalnego.
Listy podręczników dopuszczonych do kształcenia specjalnego można znaleźć na stronie internetowej MEN. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym może korzystać ze wszystkich podręczników umieszczonych na listach. Zakupując dowolny podręcznik z tych list (lub kilka podręczników) otrzyma zwrot w ramach kwoty 770 zł.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel