MEN: Zakończono konsultacje dotyczące wynagrodzenia nauczycieli

Data publikacji: 1 czerwca 2011 r.
Poleć znajomemu

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli wydały opinię w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Od 1 września 2011 r. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrośnie o 7% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2010 r.

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli wydały opinię w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Od 1 września 2011 r. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrośnie o 7% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2010 r.

Wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 7%

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń przedstawiła propozycję wzrostu od 1 września 2011 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 7% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2010 r. Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

  • dla nauczyciela stażysty: 2 182 zł (143 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2 246 zł (147 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela mianowanego: 2 550 zł (167 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 2 995 zł (196 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).
Związki zawodowe postulowały zwiększenie wynagrodzenia

Związki zawodowe nie przyjęły treści zaproponowanego rozporządzenia i postulowały zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego.

Na zakończenie konsultacji ustalono natomiast, że kontynuowane będą prace grupy roboczej do spraw struktury wynagrodzenia nauczycieli w celu wypracowania przyszłych rozwiązań.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel