MEN zapowiada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty na jesień 2016 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 28 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN zapowiada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty na jesień 2016 r.

Minister Edukacji Narodowej skierował do samorządów list zawierający podziękowania za zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. List zawiera zapowiedź gruntownej reformy systemu oświaty. Zmiany będą wdrażane od początku roku szkolnego 2017/2018.

Minister zapowiada gruntowną reformę

Minister zapowiada, że od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami klasy VII szkoły podstawowej. Jednocześnie zostanie zaprzestana rekrutacja do gimnazjów. W ten sposób rozpocznie się stopniowe wygaszanie gimnazjów, które mają przestać istnieć 1 września 2019 r.

Reforma obejmie także szkoły ponadgimnazjalne. W roku szkolnym 2017/2018 zamiast szkół zawodowych powstaną tzw. szkoły branżowe, które zostaną podzielone na szkoły I i II stopnia. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych po raz pierwszy rozpoczną naukę uczniowie, którzy ukończyli VIII-klasową szkoły podstawową. Nauka w liceum będzie trwała 4 lata, a w technikum – 5 lat.

Projekt nowelizacji pojawi się jesienią

Minister podkreśla, że projekt nowelizacji zostanie skierowany do konsultacji jesienią bieżącego roku. Zaś do końca roku planowane jest jego poddanie pod głosowanie w Sejmie. Poza tym MEN zapowiada również zmiany w finansowaniu oświaty, jak również w systemie wynagradzania oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel