Możliwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

Data publikacji: 4 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
Możliwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bezpłatna infolinia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy działająca od stycznia 2021 r. poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. To odpowiedź resortu edukacji na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają w ferie

W okresie ferii poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2. W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Nowość! Poradnia on-line

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” ma za zadanie wspierać współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji. Natomiast osoby potrzebujące pomocy mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania.

Do korzystania z poradni zachęca się w szczególności:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
  • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
  • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
  • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.
Poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Poradnia znajduje się tutaj>>
Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel