Możliwe zmiany w kwalifikacjach katechetów

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 10 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Minister Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli religii. Propozycja nowelizacji była przedmiotem spotkania Minister z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 lutego 2016 r.

Obowiązuje porozumienie MEN z Episkopatem …

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym decydujące znaczenie w zakresie kwalifikacji katechetów ma Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Porozumienie wskazuje osoby uprawnione do nauczania religii w poszczególnych typach szkół oraz definiuje przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne. Co istotne, stanowi również, że potwierdzeniem posiadania przez nauczycieli religii odpowiednich kwalifikacji jest skierowanie wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego.

… do którego odnoszą się Rozporządzenia MEN

Wagę skierowania potwierdza § 5 MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Do zawartego porozumienia odwołuje się również § 7 Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ujednolicenie terminologii w zakresie przygotowania katechetyczno-pedagogicznego

Jak stwierdził Przewodniczący Komisji, dotychczasowe porozumienie zostało opracowane w 2000 r. i z tego względu wymaga zmian. Mają one obejmować nie tylko dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli religii do obowiązujących przepisów regulujących kształcenie nauczycieli, ale także ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego przygotowania katechetyczno-pedagogicznego. W komunikacie MEN nie zdradzono jednak żadnych szczegółów odnośnie planowanej nowelizacji.

Przeczytaj także:

Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel