"Nasz elementarz" także w wersji dla uczniów niepełnosprawnych

Data publikacji: 26 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu

Opracowany przez Ministerstwo Edukacji podręcznik do klas I szkoły podstawowej będzie przystosowany także do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każda z czterech części podręcznika, będzie dostępna w czterech wersjach, odpowiadających różnym niepełnosprawnościom.

 1. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a zostanie wykonana:
  • w wersji elektronicznej,
  • w formie wydruku.
 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym zostanie wykonana:
  • w wersji elektronicznej,
  • w formie wydruku.
Ww. adaptacje zostaną wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materiałów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

Wersje elektroniczne do pobrania zostaną umieszczone na stronie Ośrodka rozwoju Edukacji w specjalnie do tego celu przygotowanym systemie informatycznym: http://www.adaptacje.ore.edu.pl/

 1. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, zostanie wykonana:
  • w wersji elektronicznej,
  • w formie wydruku.
Wersja zaadaptowana to podręcznik oryginalny, w którym dokonano niezbędne zmiany wynikające z niepełnosprawności uczniów. Treści podręcznika w książce zostaną wzbogacone o piktogramy systemu PCS (Picture Communication Symbols). Ponadto dodane zostaną karty komunikacyjne oraz słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli. Na potrzeby docelowej grupy uczniów zmieniono treść poleceń oraz wygląd niektórych ilustracji. Nie ingerowano w zawartość merytoryczną, modyfikacje mają jedynie pomóc uczniom w odbiorze przedstawionych treści.
 1. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się niesłyszących i słabosłyszących zostanie wykonana:
  • w postaci adaptacji, o której mowa w pkt 3 oraz
  • multimedialnej wersji zawierającej nagrania w polskim języku migowym (PJM) - wykonanej w postaci plików video zapisanych na płycie DVD, jak również udostępnionych do pobrania ze strony internetowej w formatach video odtwarzanych na komputerach, tabletach i smartfonach.
Wersja ta będzie zawierać wszystkie teksty z „Naszego elementarza” nagrane w polskim języku migowym, jak również dodatkowe informacje dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych. Pliki video będzie można odtworzyć w systemach operacyjnych Windows, Android, IOS i Linux.

Zostanie także wykonana wersja dla nauczyciela adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, zawierająca wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania adaptacji w dostosowywaniu procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każdy temat zostanie opatrzony wstępem z listą dodatkowych ćwiczeń oraz komentarzami dotyczącymi pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Wersja dla nauczyciela będzie wykonana w wersji elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

Wykonana zostanie także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim, która będzie wspomagać nabywanie przez uczniów klasy I szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Książka będzie ułatwiała uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. W atrakcyjny i przystępny sposób przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki. Wykorzystana zostanie metodologia glottodydaktyczna, stosowana m. in. w nauczaniu języka polskiego jak języka obcego. Książka pomocnicza będzie wykonana w formie elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel