Próbna matura: 15-18 grudnia 2014 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Od 2015 r. zmieniają się zasady organizacji egzaminu maturalnego, póki co tylko dla absolwentów liceów ogólnokształcących. CKE umożliwia przeprowadzenie próbnej matury w dniach 15-18 grudnia 2014 r. Uczniowie szkół, które nie zdecydują się na zorganizowanie egzaminu, będą mogli pobrać arkusze egzaminacyjne ze stron internetowych CKE i OKE.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu maturalnego w klasie trzeciej liceum ogólnokształcącego. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny w następujących terminach:

  1. język polski (poziom podstawowy) - 15 grudnia br. (poniedziałek)
  2. matematyka (poziom podstawowy) - 16 grudnia br. (wtorek)
  3. język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - 17 grudnia br. (środa)
  4. wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym - 18 grudnia br. (czwartek).
Materiały do próbnego egzaminu maturalnego obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie.
Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych odpowiednio:

  • z języka polskiego (poziom podstawowy) - 15 grudnia br. o godz. 15:00
  • z matematyki (poziom podstawowy) - 16 grudnia br. o godz. 15:00
  • z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy) - 17 grudnia br. o godz. 15:00
  • z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym - 19 grudnia br. o godz. 15:00 (aby umożliwić zainteresowanym szkołom przeprowadzenie egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

Dyrektor CKE proponuje, aby próbny egzamin maturalny został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym).

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.edu.pl) oraz komisji okręgowych.
O nowej formule egzaminu maturalnego pisaliśmy w artykule: "Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny- nowa formuła od 2015 roku".

Źródło:

  • informacja dyrektora CKE z 6 listopada 2014 r. o próbnym egzaminie maturalnym
Słowa kluczowe:
egzamin maturalnymatura

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel