Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń w nowej formie

Data publikacji: 8 sierpnia 2011 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2011 r., Nr 143, poz. 838). Zmianie uległa przede wszystkim forma sprawozdania, która dostępna jest na stronie internetowej MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2011 r., Nr 143, poz. 838). Zmianie uległa przede wszystkim forma sprawozdania, która dostępna jest na stronie internetowej MEN.

Zmiany w rozporządzeniu = usprawnienie monitorowania wydatków

Konieczność zmian rozporządzenia MEN w sprawie sposobie opracowywania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli… podyktowana była potrzebą usprawnienia monitorowania wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ze środków publicznych. Nowe rozporządzenie doprecyzowuje przepisy dotyczące sposobu i formy przekazywania sprawozdania do regionalnych izb obrachunkowych.

Wzór sprawozdania w formie elektronicznej

W rozporządzeniu zawarte zostały regulacje dotyczące elektronicznej formy sprawozdania, a także wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe sprawozdanie - dostępne na stronie MEN

W formularzu umieszczonym na stronie MEN należy uzupełniać pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie go, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej MEN w zakładce: Finanse na edukację/Organy prowadzące.
Źródło informacji:

Strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel