Wpłaty za zniszczony podręcznik na konto MEN

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 października 2014 r.
Poleć znajomemu

Resort edukacji przypomina, że koszt każdej z części „Naszego elementarza” to 4,34 zł i tylko takiej kwoty można żądać od rodziców uczniów, którzy uszkodzili, zniszczyli lub nie zwrócą podręcznika do klasy I. Wpłat należy dokonywać na konto ministerstwa.

Resort edukacji przypomina, że koszt każdej z części „Naszego elementarza” to 4,34 zł i tylko takiej kwoty można żądać od rodziców uczniów, którzy uszkodzili, zniszczyli lub nie zwrócą podręcznika do klasy I. Wpłat należy dokonywać na konto ministerstwa.

4,34 zł i ani grosza więcej

Zgodnie z art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) „ w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”.
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel