Zajęcia w klasach programowo najwyższych szkół zawodowych i policealnych kończą się 26 czerwca 2015 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015, opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbudził zdziwienie wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z nim, zajęcia w klasach programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych mają zakończyć się 26 czerwca 2015 r. I choć pozostaje to w sprzeczności z treścią rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego,  nie jest pomyłką.

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015, opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbudził zdziwienie wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z nim, zajęcia w klasach programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych mają zakończyć się 26 czerwca 2015 r. I choć pozostaje to w sprzeczności z treścią rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego,  nie jest pomyłką.

Zajęcia miały zakończyć się 12 czerwca 2015 r…

W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 8 stycznia lub w najbliższy piątek po dniu 11 czerwca  (§ 2 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego). Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 przewiduje jednak zakończenie tych zajęć dopiero w dniu 26 czerwca 2015 r.

… ale do tego czasu przepisy mają się zmienić

O wyjaśnienie tych nieścisłości zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego odpowiedź prezentujemy poniżej:

"Dotychczas zakończenie zajęć w klasach (semestrach) najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych miało miejsce wcześniej (w najbliższy piątek po 11 czerwca) ze względu na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (stare egzaminy zawodowe), które były przeprowadzane dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy) przeprowadza się dla uczniów (słuchaczy) szkół. Nie ma już więc uzasadnienia dla wcześniejszego kończenia zajęć w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Właśnie z tego względu jako podstawę prawną terminu zakończenia zajęć w tych szkołach podano § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, który w obecnym brzmieniu wskazuje, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się dla uczniów. Odpowiednie zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego zostaną wprowadzone przy najbliższej jego nowelizacji."

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel