Zakreślenie ram czasowych na prezentację koncepcji rozwoju placówki w czasie konkursu na dyrektora szkoły

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Wieloletni wicedyrektor szkoły, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora
Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może być unieważniony i przeprowadzony ponownie w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Taką nieprawidłowością może być ograniczenie kandydatom czasu na prezentację koncepcji rozwoju placówki lub przerywanie im w trakcie tej prezentacji.

Uniemożliwienie przedstawienia pełnej koncepcji pracy szkoły nie pozwala dokonać kompleksowej oceny kandydata na dyrektora szkoły

Organ prowadzący publiczną szkołę unieważnia konkurs i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w razie stwierdzania nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu (§8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). Przykładem takiej sytuacji może być zarządzenie o unieważnieniu konkursu wydane przez prezydenta Warszawy z powodu ograniczenia czasu wypowiedzi podczas konkursu kandydata na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. Zarządzenie to dotyczyło konkursu, w którym wypowiedź kandydatki na stanowisku dyrektora szkoły została przerwana i poproszono  ją o skrócenie wystąpienia, a w konsekwencji kandydatka nie przedstawiła w całości swojej koncepcji.

„Komisja konkursowa  dokonuje analizy dokumentów złożonych przez  kandydatów odnosząc się do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.). Następnie zgodnie z §5 tego rozporządzenia Komisja Konkursowa, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.   Na tym etapie postępowania członkowie Komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

W przypadku omawianego postępowania konkursowego, jeden z kandydatów (…) nie miał możliwości pełnego zaprezentowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu, ponieważ Komisja Konkursowa ograniczyła kandydatce czas wypowiedzi. Okoliczność ta mogła mieć istotny wpływ na wynik Konkursu, ponieważ Komisja nie znając pełnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, nie mogła dokonać kompleksowej oceny merytorycznej Kandydatki.” (fr. uzasadnienia do Zarządzenia Nr 4569/2013 r., Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2013 r. ).

Nieuprawnione jest zakreślanie ram czasowych np. 10 minut na prezentację koncepcji rozwoju szkoły przez kandydata na dyrektora szkoły. Jeżeli komisja konkursowa w ten sposób uniemożliwia mu zaprezentowania w pełni swojej koncepcji, naraża się na unieważnienie postępowania konkursowego.
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel