Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Dotychczasowy dyrektor w składzie komisji konkursowej

Pytanie: Dotychczasowy dyrektor szkoły nie zamierza startować w konkursie. Czy zatem może zostać wytypowany do składu komisji konkursowej na dyrektora tej szkoły jako przedstawiciel rady pedagogicznej?

konkurs na dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola)

Mimo trwającego stanu epidemii ponownie mogą być organizowane konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola). Poznaj zasady organizowania oraz przebieg konkursu na dyrektora szkoły, a także dobre praktyki postępowania konkursowego.

Obserwatorzy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w posiedzeniu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły mogą uczestniczyć inne osoby, poza członkami komisji, w charakterze obserwatora?

Nierozstrzygnięty konkurs – czy musi być unieważniony

Pytanie: Podczas konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nie wyłoniono kandydata, Czy to oznacza, że konkurs należy unieważnić?

e61158ee43bfbba93cd2d1389e906cc7130f5d47-xlarge(1)

Skutki nieprawidłowości w składzie komisji konkursowej

Powołanie dyrektora na stanowisko następuje w drodze zarządzenia organu prowadzącego. Wcześniej jednak co do zasady konieczna jest organizacja konkursu, w tym wybór składu komisji konkursowej. Błąd w tym zakresie może doprowadzić nie tylko do unieważnienia konkursu, ale także – na późniejszym etapie - do zakwestionowania zarządzenia w sprawie powołania dyrektora. Gdy kandydat stwierdzi  nieprawidłowości w procedurze konkursowej, wówczas może zwrócić się do właściwego wojewody o unieważnienie zarządzenia, jak również samodzielnie je zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

5220b5ae476680fb7892eb5126a3359af6540f32-xlarge(1)

Wicedyrektor w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Wieloosobowy skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły powinien gwarantować obiektywność postępowania konkursowego. Sprawdź, czy w komisji konkursowej może wchodzić wicedyrektor lub inna osoba podległa lub powiązana z kandydatem na dyrektora szkoły.

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły, który odbył się 26 marca 2020 r.

Pytanie: Konkurs na dyrektora szkoły został przeprowadzony 26 marca 2020 r.  o godz. 10.00 i został rozstrzygnięty. Czy zostanie unieważniony? Nikt z komisji konkursowej nie wiedział o nowym rozporządzeniu.

44aa1d022363c628c5314b3f6b7ede115cf3266d-xlarge(1)

Chcesz zostać dyrektorem szkoły (przedszkola)? Sprawdź, czy nie musisz poddać się nowej ocenie pracy.

1 września 2019 r. zmieniły się wymagania wobec kandydatów na dyrektorów szkół (przedszkoli). Osoby, które chcą przystąpić do konkursów na dyrektora szkoły (przedszkola) w 2020 r. powinny zadbać o ustalenie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. 

Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

Udział związków zawodowych w konkursie na dyrektora szkoły – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły powinien być powołany przedstawiciel związków zawodowych, jeżeli w szkole której dotyczy konkurs, nie ma związków, a dyrektor do 10 stycznia nie otrzymał żadnej informacji, jakie związki działają na terenie jego placówki?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel