Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

5220b5ae476680fb7892eb5126a3359af6540f32-xlarge(1)

Wicedyrektor w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Wieloosobowy skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły powinien gwarantować obiektywność postępowania konkursowego. Sprawdź, czy w komisji konkursowej może wchodzić wicedyrektor lub inna osoba podległa lub powiązana z kandydatem na dyrektora szkoły.

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły, który odbył się 26 marca 2020 r.

Pytanie: Konkurs na dyrektora szkoły został przeprowadzony 26 marca 2020 r.  o godz. 10.00 i został rozstrzygnięty. Czy zostanie unieważniony? Nikt z komisji konkursowej nie wiedział o nowym rozporządzeniu.

44aa1d022363c628c5314b3f6b7ede115cf3266d-xlarge(1)

Chcesz zostać dyrektorem szkoły (przedszkola)? Sprawdź, czy nie musisz poddać się nowej ocenie pracy.

1 września 2019 r. zmieniły się wymagania wobec kandydatów na dyrektorów szkół (przedszkoli). Osoby, które chcą przystąpić do konkursów na dyrektora szkoły (przedszkola) w 2020 r. powinny zadbać o ustalenie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. 

Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

Udział związków zawodowych w konkursie na dyrektora szkoły – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły powinien być powołany przedstawiciel związków zawodowych, jeżeli w szkole której dotyczy konkurs, nie ma związków, a dyrektor do 10 stycznia nie otrzymał żadnej informacji, jakie związki działają na terenie jego placówki?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy kandydat na dyrektora szkoły ma obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji złożonej w konkursie?

Koncepcja pracy przedszkola – jak ją przygotować do konkursu na dyrektora

Pytanie: Co powinna zawierać koncepcja pracy przedszkola, którą należy opracować przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora?

Zaświadczenie lekarskie do konkursu na dyrektora szkoły (przedszkola)

Pytanie: Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, wymagane do przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły (przedszkola) musi być wydane przez lekarza medycyny pracy? Czy zaświadczenie to ma zawierać datę następnego badania?

Ważność oceny pracy wystawionej bez opinii rady rodziców

Pytanie: Dyrektor szkoły uzyskał wyróżniającą ocenę pracy, która została zatwierdzona przez kuratorium i organ prowadzący, jednakże nie była opiniowana przez radę rodziców. Czy jest możliwe, żeby podczas konkursu na dyrektora szkoły została ona z tego powodu podważona?

Członkostwo przedstawiciela międzyzakładowej organizacji związkowej w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w skład komisji konkursu na dyrektora szkoły organ prowadzący jest zobowiązany powołać przedstawiciela międzyzakładowej organizacji związkowej, choć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę żaden z pracowników nie należy do tego związku?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel