Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. nr 15, poz. 84)

Dz.Urz.MF09.15.84
komunikat Nr 23
Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz.Urz.MF z dnia 30 grudnia 2009 r.)

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ogłasza się, co następuje:

§ 1.
Określa się standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
§ 2.
Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych stanowią załącznik do komunikatu.
Załącznik Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel