Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 320)

Dz.U.19..320
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego
(Dz.U. z dnia 19 lutego 2019 r.)

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się ramowy statut:
1)
publicznej placówki kształcenia ustawicznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
publicznego centrum kształcenia zawodowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. poz. 1451).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik 1 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Załącznik 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Słowa kluczowe:
placówka oświatowa

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel