Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej – kadencja dyrektora gimnazjum nie zostanie skrócona

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 17 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Dyrektor gimnazjum włączanego z dniem 1 września 2017 roku do szkoły podstawowej, ma powierzone stanowisko kierownicze do 31 sierpnia 2020 roku. Z dniem 1 września staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej. Czy należy skrócić mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum?
Odpowiedź: Nie. Wicedyrektor szkoły podstawowej pełni swą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

Do końca kadencji na stanowisku kierowniczym …

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

… ale już nie jako dyrektor

Z powyższego wynika, że kadencja wicedyrektora szkoły podstawowej, który wcześniej był dyrektorem włączanego gimnazjum, nie podlega skróceniu. Wicedyrektor pełni swą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Zmienia się jedynie pełniona funkcja – z dyrektora na wicedyrektora.

Dyrektorowi szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum nie wolno skrócić kadencji wicedyrektora, chyba że występują ogólne przesłanki odwołania go ze stanowiska.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel