Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pełnienie funkcji kierowniczej

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Zastępstwo za dyrektora i wicedyrektora w czasie urlopu

Pytanie: Kto pełni dyżur za nieobecnego dyrektora lub wicedyrektora w czasie ich urlopu?

Nieobecność dyrektora i wicedyrektora – kto i kogo upoważnia do ich zastępowania

Pytanie: Kto i komu powierza funkcję dyrektora podczas nieobecności zarówno dyrektora jak i wicedyrektora?

Upoważnienie OP dla wicedyrektora, który był dyrektorem gimnazjum

Pytanie: Nauczyciel był dyrektorem gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej. Teraz pełni funkcję wicedyrektora tej szkoły. Czy potrzebne jest udzielenie nowego pełnomocnictwa od wójta?

Wicedyrektor, który pełnił obowiązki dyrektora szkoły wróci na swoje stanowisko

Pytanie: Wicedyrektorowi, który był powołany na czas nieokreślony, powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. Czy po obsadzeniu stanowiska dyrektora szkoły wicedyrektor wróci na swoje stanowisko czy trzeba na nowo go powołać, by mógł pełnić tę funkcję?

Odpowiedzialność materialna wicedyrektora szkoły

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność materialną? Proszę o podstawę prawną.

Łączenie pracy dyrektora szkoły z częścią urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Nauczycielka przystąpiła do konkursu na dyrektora szkoły będąc na urlopie macierzyńskim. Z początkiem roku szkolnego objęła funkcję dyrektora szkoły, jednocześnie korzystając z urlopu rodzicielskiego na pół etatu. Czy prawidłowo?

Czy dyrektor powinien wnioskować o wyznaczenie zastępcy w razie swojej nieobecności

Pytanie: Aby wyznaczyć osobę zastępującą dyrektora szkoły, np. na czas choroby tygodniowej, w której nie ma stanowiska wicedyrektora, organ prowadzący powinien wyznaczyć osobę zastępującą. Czy dyrektor szkoły powinien zwrócić się do organu prowadzącego szkołę z prośbą, wnioskiem o wyznaczenie osoby zastępującej dyrektora, czy zadanie to należy do organu prowadzącego bez dostarczania jakichkolwiek pism od dyrektora szkoły?

Czy pełniący obowiązki dyrektora pozostaje wicedyrektorem?

Pytanie: W związku z unieważnieniem Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół powierzono wicedyrektorowi pełnienie obowiązków Dyrektora do czasu powołania nowego Dyrektora, nie dłużej jednak niż 10 miesięcy. W szkole nie zostało utworzone stanowisko drugiego wicedyrektora. Czy wicedyrektor- p. o. dyrektora może bez zgody organu prowadzącego powołać innego wicedyrektora?

Czy wicedyrektor, który był p.o. dyrektora szkoły wraca na swoje stanowisko?

Pytanie: Do 30 maja pełnię obowiązki dyrektora szkoły. Powierzono mi je w związku z odwołaniem dyrektora szkoły, na 10 miesięcy, jako wicedyrektorowi. Czy teraz, kiedy dyrektorem zostaje nowa osoba, wracam na stanowisko wicedyrektora?

Dyrektor na zwolnieniu lekarskim – czy może wykonywać swoje obowiązki

Pytanie: Czy dyrektor, który jest na zwolnieniu lekarskim, może prowadzić radę klasyfikacyjną i podpisywać świadectwa? Szkoła nie ma wicedyrektora.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel