Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pełnienie funkcji kierowniczej

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Dalsze losy kadry kierowniczej w zespole szkół

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół, w skład którego wchodzi 6 letnia szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 2017 r. Zespół zostanie przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową. Czy w związku z tym muszę pisemnie wręczyć wypowiedzenia z funkcji kadrze kierowniczej?

Przerwanie zatrudnienia a dalsze pełnienie funkcji dyrektora

Pytanie: Dyrektor szkoły ma powierzone stanowisko kierownicze od 2014 roku na 5-letnią kadencję. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. (po 3 latach kadencji) chce skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela. Czy wobec tego, aby dalej pełnić swoją funkcję, musi stanąć do konkursu? Czy powierzenie obowiązków dyrektora obowiązuje nadal do końca kadencji?

Dalsze losy wicedyrektorów w obliczu nadchodzącej reformy oświaty

Pytanie: Jakie regulacje odnośnie wicedyrektorów obowiązują w nowych przepisach reformujących system oświaty?

Dyrektor nie musi informować organu prowadzącego o opuszczeniu budynku szkoły

Pytanie: Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do informowania o opuszczaniu szkoły w związku ze sprawami osobistymi?

Czy pełniący obowiązki dyrektora pozostaje wicedyrektorem?

Pytanie: Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w związku z unieważnieniem Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół powierzono wicedyrektorowi pełnienie obowiązków Dyrektora do czasu powołania nowego Dyrektora, nie dłużej jednak niż 10 miesięcy. W szkole nie zostało utworzone stanowisko drugiego wicedyrektora. Czy wicedyrektor- p. o. dyrektora może bez zgody organu prowadzącego powołać innego wicedyrektora?

Czy dyrektor powinien wnioskować o wyznaczenie zastępcy w razie swojej nieobecności

Pytanie: Aby wyznaczyć osobę zastępującą dyrektora szkoły, np. na czas choroby tygodniowej, w której nie ma stanowiska wicedyrektora, organ prowadzący powinien wyznaczyć osobę zastępującą. Czy dyrektor szkoły powinien zwrócić się do organu prowadzącego szkołę z prośbą, wnioskiem o wyznaczenie osoby zastępującej dyrektora, czy zadanie to należy do organu prowadzącego bez dostarczania jakichkolwiek pism od dyrektora szkoły?

Wicedyrektor przed sądem pracy

Pytanie: W wyniku ruchu kadrowego zwolniłam nauczyciela mianowanego, który odwołał się do sądu pracy. Otrzymałam pozew, odpowiedziałam na niego i dostarczyłam dokumenty do sadu pracy. Planuję urlop za granicą i zastanawiam się co będzie w przypadku, gdy podczas mojej nieobecności przyjdzie wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Czy wicedyrektor może przygotować i podpisać dokumenty?

Nowy dyrektor wykonuje czynności pracodawcy nie wcześniej niż w pierwszym dniu kadencji

Pytanie: Z dniem 1 września następuje zmiana dyrektora w wyniku rozstrzygnięć konkursowych. Umowa z poprzednim wygasa ostatniego dnia sierpnia. Jak wygląda procedura objęcia stanowiska i ewentualnego podpisywania umów z nauczycielami?

Delegacja dla dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, w której nie ma wicedyrektora, może sam siebie delegować na wyjazd służbowy podbijając delegację płaconą z budżetu szkoły, czy powinien to robić wójt gminy?

Wkraczanie dyrektora w kompetencje nauczycieli przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych uczniów

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo - bez zgody nauczyciela - wystawić lub zmienić uczniowi ocenę na koniec roku z przedmiotu, którego nie naucza?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel