Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pełnienie funkcji kierowniczej

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Zniżka godzin dla dyrektora – czy konsultowana ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy uchwałę dotyczącą zwolnienia dyrektora szkoły podstawowej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin należy opiniować ze związkami zawodowymi działającymi tylko w danej szkole czy ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy?

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

W obliczu trwającej pandemii ustawodawca przewidział przedłużenie kadencji dyrektora szkoły. Co istotne, będzie to możliwe aż do końca roku szkolnego 2025/2026 – choć nie w każdym przypadku. Sprawdź, ile będzie mogła trwać kadencja dyrektora bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Czy dyrektor może być członkiem związku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel zamierza przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora. Czy w związku z tym musi wypisać się ze związku zawodowego?

Służebność osobista w oświadczeniu majątkowym dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły w oświadczeniu majątkowym powinien zawrzeć służebność osobistą?

Podpisanie umowy o pracę w czasie nieobecności dyrektora

Pytanie: W związku z nieobecnością dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. Kogo należy wskazać jako pracodawcę w umowie o pracę zawieranej podczas nieobecności dyrektora? 

Podpisanie umowy o pracę przez wicedyrektora w czasi nieobecności dyrektora

Pytanie: Czy w czasie nieobecności dyrektora szkoły z powodu długotrwałej choroby, wicedyrektor może zatrudnić pracownika obsługi?

Podjęcie pracy w innej szkole przez wicedyrektora

Pytanie: Czy wicedyrektor może podjąć pracę w innej szkole na terenie innego organu prowadzącego?

Zastępstwo za dyrektora i wicedyrektora w czasie urlopu

Pytanie: Kto pełni dyżur za nieobecnego dyrektora lub wicedyrektora w czasie ich urlopu?

Nieobecność dyrektora i wicedyrektora – kto i kogo upoważnia do ich zastępowania

Pytanie: Kto i komu powierza funkcję dyrektora podczas nieobecności zarówno dyrektora jak i wicedyrektora?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel