Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa

Znajdziesz tu niezbędne informacje dotyczące podstawy programowej w przedszkolu. W ostatnich latach podstawa często się zmienia, warto więc na bieżąco śledzić wszystkie nowe przepisy. Poznaj odpowiedzi ekspertów dotyczące m.in. nauki obowiązkowego języka obcego, prowadzenia zajęć specjalistycznych, a także monitorowania podstawy przez dyrektora. Wszystkie najważniejsze informacje o prowadzeniu zajęć w przedszkolu znajdziesz w jednym miejscu!

5-latki w grupie 6-latków – czy możliwe

Pytanie: Dziecko w wieku od 3 do 5 roku życia ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Czy dziecko 5-letnie może uczęszczać z grupą dzieci 6-letnich? Czy o tym decyduje rodzic?

Różne podręczniki i programy nauczania w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy nauczyciele w przedszkolu mogą mieć inne podręczniki do realizacji podstawy programowej do pracy z dziećmi w swojej grupie? Grup w przedszkolu jest 7, czy każda z grup może posiadać inny podręcznik, tym samym inny program wychowania przedszkolnego?

Religia w przedszkolu – czy jest płatna, skoro zajęcia odbywają się poza podstawą programową

Pytanie: Czy zajęcia religii w przedszkolu publicznym mają być bezpłatne? Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasze przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie dzieciom do lat 5, natomiast za każdą dodatkową godzinę pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. Religia nie jest realizowana w ramach podstawy programowej i odbywa się poza tymi 5 godzinami bezpłatnymi. Czy zatem mamy podstawę do pobierania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu na zajęciach religii?

Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym

Pytanie: Dziecko 6-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym autyzm) realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym (placówka niepubliczna). Jakie obowiązki leżą po stronie dyrektora szkoły obwodowej w zakresie prawidłowej organizacji i dokumentowania przebiegu edukacji tego dziecka w chwili obecnej i w kolejnych latach, kiedy dziecko będzie objęte obowiązkiem szkolnym? Jakie obowiązki leżą po stronie ośrodka?

Zajęcia z religii i języka obcego – zasady organizacji dla różnych oddziałów przedszkolnych

Pytanie: W szkole są dwa oddziały przedszkolne 3-, 4-latki i 5-, 6-latki. Obecnie w oddziale 5-, 6-latków realizowane są również zajęcia z religii i jęz. angielskiego po 1 godz./tyg. Czy jestem zobligowany zorganizować takie zajęcia również w grupie 3-, 4-latków?

Ocena gotowości do podjęcia nauki w szkole – czy taka sama dla dzieci z orzeczeniami

Pytanie: Na przełomie września i października oraz do końca kwietnia przeprowadza się diagnozę przedszkolną oraz gotowość dzieci do podjęcia nauki w szkole (dzieci 6-letnich). Co z dziećmi, które mają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz np. orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej? Przeprowadzamy diagnozę korzystając z gotowych kart przygotowanych przez wydawnictwo. Czy dla dzieci z orzeczeniami należy przygotować inne karty do diagnozy?

Organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna do zorganizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu?

Wydanie informacji o gotowości szkolnej – czy dotyczy dzieci 5-letnich

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2017/2018 dzieci 5-letnie powinny otrzymać informację o gotowości szkolnej, czy dotyczy to tylko 6-latków?

Nauczyciel, który prowadzi zajęcia o różnym wymiarze pensum powinien mieć ustalone pensum łączone.

Język mniejszości lub język regionalny w przedszkolu od 1 września 2017

Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola organizuje naukę języka mniejszości lub języka regionalnego. Przedstawiamy obowiązujące regulacje prawne i sprawdzamy, jakich obowiązków należy dopełnić, aby od 1 września 2017 r. w przedszkolu mogła odbywać się nauka języka mniejszości lub języka regionalnego.

Czy zajęcia z religii w przedszkolu odbywają się w ramach podstawy programowej

Pytanie: Pytanie dotyczy organizacji zajęć z religii w przedszkolu. Czy od września 2017 r. zajęcia z religii mogą się odbywać w czasie podstawy programowej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel