Zagrożenie koronawirusem – czy musisz zamknąć szkołę

Data publikacji: 27 lutego 2020 r.
Poleć znajomemu
Zagrożenie koronawirusem – czy musisz zamknąć szkołę

Rosnące zagrożenie epidemią koronawirusa w Polsce postawiło dyrektorów przed dylematem – czy na tej podstawie należy zawieszać zajęcia i zamykać szkołę? Aby nie działać pochopnie i impulsywnie, poznaj stanowisko MEN i GIS, a także obowiązujące regulacje prawne.

GIS: brak podstaw do zamykania szkół

MEN zaleca, aby w zakresie bezpieczeństwa szkoły stosowały się wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak zaś wynika z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego, aktualnie nie powinno się podejmować choćby takich działań, jak kwarantanny dla osób, które wróciły z północnych Włoch, a tym bardziej odmawianie im udziału w zajęciach czy zamykanie szkoły. W konkretnych przypadkach dyrektor powinien natomiast skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Komunikat GIS dostępny jest tutaj>> 

Co zaleca GIS

Z komunikatu wynika m.in., że osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały takie objawy, jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny:

  • niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ponadto przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

  • codziennie mierząc temperaturę ciała
  • zwracając uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W razie wystąpienia symptomów zalecane jest niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Oczywiście dotyczy to zarówno samych uczniów (ich rodziców), jak i pracowników szkoły.

Co na to przepisy

Niezależnie od sugestii MEN, czy istnieją podstawy do odwołania zajęć ze względu na zagrożenie koronawirusem? Otóż organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

  • dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub
  • organizacji zajęć w szkole lub placówce

- w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Poza tym sam dyrektor (za zgodą organu prowadzącego) może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli

  • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 st. C lub jest niższa;
  • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Zawieszenie mogą więc uzasadniać zdarzenia, które już wystąpiły, a nie ryzyko ich wystąpienia. Dlatego właśnie aktualnie nie ma podstaw do zawieszenia zajęć.

Czy organizować masowe mierzenie temperatury

W jednej ze szkół dyrekcja podjęła decyzję o systematycznym mierzeniu temperatury u uczniów. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Tak, pod warunkiem, że czynności tych dokonuje pielęgniarka lub higienistka szkolna, która wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Opracował:

Michał Kowalski

Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).
Słowa kluczowe:
koronawiruszagrożenie

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel